آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

rule of origin

  1. حقوق عمومی در ایران باستان

    حقوق عمومی در ایران باستان

    امیرحسین نوربخش (كارشناس ارشد حقوق عمومی) چكیده: در مقاله‌ی پیش رو قصد داریم در گفتمان حقوقی - سیاسی تمدن باستانی ایران با توجه به تفكیك قوا، منشأ حاكمیت، رژیم سیاسی و حقوق بنیادین؛ به بررسی مفهومی مدرن، به نام «حقوق عمومی» بپردازیم. بحث ما از آن نظر اهمیت دارد كه غالب حقوقدانان منكر وجود...
بالا