آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

دکمه های ویرایشگر

 • [B], [I], [U], [S] - بولد و پررنگ, مورب, خطی زیر آن می کشد, و خطی روی آن می کشد

  متن انتخابی را پررنگ یا کج یا خطی زیر آن انداخته یا روی آن خطی میکشد
  مثال:
  این یک کلمه [B]بولد[/B] است.
  این یک کلمه [I]کج[/I] است.
  این یک کلمه [U]زیرخط دار[/U] است.
  این یک کلمه [S]خط خورده[/S] است.
  Output:
  این یک کلمه بولد است.
  این یک کلمه کج است.
  این یک کلمه زیرخط دار است.
  این یک کلمه خط خورده است.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - رنگ متن, فونت, و سایز

  فونت و رنگ و سایز متن انتخابی را تغییر می دهد
  مثال:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - لینک دادن

  یک لینک میسازد که متن انتخابی شما به آن ارجاع میکند
  مثال:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - لینک کردن (Advanced)

  متن انتخابی را به صفحه یا آدرس ایمیل خاصی لینک میکند
  مثال:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] - لینک کردن به پروفایل

  به صفحه پروفایل کاربر لینک میدهد.این بیشتر زمانی کاربرد دارد که شخصی را تگ کنید
  مثال:
  [USER=1]نام کاربری[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Image

  تصویری نمایش می دهد.بهمراه متنی بعنوان آدرس
  مثال:
  [IMG]https://ius.center/fa/styles/nova/xenforo/seh-logo-metadata.png[/IMG]
  Output:
  seh-logo-metadata.png
 • [MEDIA=site] - چندرسانه ای

  چندرسانه ای از سایت های مجاز در پست شما نمایش می دهد.توصیه میشود از دکمه مخصوص اینکار در ادیتور استفاده کنید
  سایت های تایید شده: aparat, Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram (Legacy), Liveleak, Metacafe, Pinterest, مرکز رسانه های دادپرور, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  مثال:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  لیست عددی یا نقطه ای نمایش می دهد
  مثال:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - جهت متن

  جهت متن انتخابی را تغییر می دهد
  مثال:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - پیام بازگویی شده

  پیامی را که از جای دیگری گرفته شده بازگویی می کند. همچنین می توانید نام را از آن جا دریافت کنید.
  مثال:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Output:
  به نقل از A person :
 • [SPOILER] - مخفی و جداکننده متن

  متنی را که اسپویلر دارد مخفی میکند تا روی آن کلیک کنید تا نمایش داده شود
  مثال:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  مثال:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Output:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - نمایش کد برنامه نویسی

  متن را در ساختار برنامه نویسی انجام میدهد و عبارات خاص را هایلایت میکند
  مثال:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Output:
  کد:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  مثال:
  Inline code sections [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections [ICODE=rich]is [COLOR=red]also[/COLOR] [U]supported[/U][/ICODE].
  Output:
  Inline code sections are a convenient way of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections is also supported.
 • [INDENT] - طبقه بندی متن

  متن انتخابی را طبقه بندی میکند اینکار برای نظم دهی است
  مثال:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  مثال:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  مثال:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Output:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - متن کدی

  ترجمه بی بی کدی را در متن انتخابی غیرفعال میکند
  مثال:
  [PLAIN]این یک کلمه [B]بولد[/B] نیست.[/PLAIN]
  Output:
  این یک کلمه [B]بولد[/B] نیست.
 • [ATTACH] - مندرجات پیوست

  فایل پیوستی در قسمت خاصی درج می شود.اگر فایل پیوستی تصویر باشد ، بند انگشتی ای از آن نمایش داده خواهد شد و یا تمام سایز خواهد بود که با کلیک کردن برروی آن نمایان خواهد شد
  مثال:
  کوچک: [ATTACH]123[/ATTACH]
  اندازه واقعی: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [AMS=option] - Article/Pages/Series embed

  BB code for displaying articles, article pages and series
  مثال:
  [AMS=article, X]AMS Article BB Code[/AMS]
  Output:
  [AMS=article, X]AMS Article BB Code[/AMS]
 • [GALLERY=option] - انتخاب از گالری

  BB code for displaying gallery media items and albums.
  مثال:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
  Output:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
 • [GROUP=option] - Embed groups

  custom_bb_code_desc.group
  مثال:
  custom_bb_code_example.group
  Output:
  custom_bb_code_output.group
 • [IFRAME] - Iframe

  Import content from other websites into an Iframe on your Xenforo installation.
  مثال:
  [iframe]http://talar.dadparvar.ir/Tutorials/Blog/Send/Send.swf[/iframe]
  Output:
 • [RMS=option] - Review Items/Brands embed

  BB code for displaying rms items and brands
  مثال:
  [RMS=item, X]RMS Item BB Code[/RMS]
  Output:
  [RMS=item, X]RMS Item BB Code[/RMS]
 • [UBS=option] - BlogEntry/Blog/Series embed

  BB code for displaying blog entries, blogs and series
  مثال:
  [UBS=blog_entry, X]UBS Blog Entry BB Code[/UBS]
  Output:
  [UBS=blog_entry, X]UBS Blog Entry BB Code[/UBS]
بالا