آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

دانستنی های داوری حقوقی

صدور ، ابلاغ ، اجرا ، ابطال رای داوری

پخش کردن این گروه

بررسی کوتاه

دسته بندی
سایر گروه های حقوقی
زبان
Persian
شمار هموندان
12
شمار رویدادها
0
شمار گفتمان ها
0
شمار بازدیدها
96
شمار جُنگ ها
0
بازنمود کوتاه
صدور ، ابلاغ ، اجرا ، ابطال رای داوری
توضیحات
داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور گویند. در فقه آن را تحکیم یا حکومت (حکومه) گویند. آنکه ارجاع به داوری می کند او را محکوم گفته و به خود داور نیز قاضی تحکیم گویند. همچنین داور به کسی گویند که طرفین منازعه، اختلاف خود را به تراضی نزد وی مطرح کرده و تعهد به پذیرش و اجرای نظر وی می کنند. با انتخاب و راضی طرفین، نصی داور کامل است. مهمترین ویژگی ای که در تعریف داوری مبنا قرار می گیرد قضاوت خصوصی است.
دسته‌بندی
سایر گروه های حقوقی

سرپرستان

بالا