آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

خوب است بدانيم 3
حامد عظیمی

خوب است بدانيم 3

ارسال کننده متن: خانم فرزانه کامران
سلام
به نظرمیرسد درموردنمایندگی بایدقایل به تفکیک شویم:وفکرنمیکنم بتوان بطورمطلق حکم به "اصل"دادمثلادرنمایندگی قرادادی (وکالت) اصل برآزادی وکیل باخوداست یامحدودبه رعایت مصلحت موکل؟شماماده1072رابعنوان استثناءآورده ایدیعنی فقطدروکالت درنکاح ،وکالت مطلق پذیرفته نیست ومفهوم مخالفش طبق نظر شما دربقیه عقود پذیرفته است؟!!یا اینکه بایداین ماده روبه عنوان قاعده بگیریم؟واصل برمنع باشد؟
2-درمورد نمایندگی قانونی هم همینطوردرآیا بایداصل برمنع باشد یا جواز؟مثلا مدیرسهامی درماده129لایحه ازمعامله باشرکت منع شده اندیا درمورد ولی قهری که حکم به جوازشده آیابدون محدویت یا باید مصلحت محجور رعایت بشه؟زمانی که ازاصل استفاده میکنیم یعنی شامل تمام مواردمیشود ولی این مواردروچطور تفسیر میکنید آیا اینها استثناست؟یا اینکه اصل برمنع معامله باخوداست مگرتصزیح شده باشد؟
 

داده های رسانه

آلبوم
عکس نوشته هاي حقوقي
افزوده شده توسط
حامد عظیمی
زمان افزودن
بازدید
1,265
شمار دیدگاه
1
امتیاز کاربران
0.00 ستاره 0 ارزیابی

اشتراک‌گذاری این رسانه

بالا