آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پول شویی و راههایی مبارزه با آن

نکته‌های مثبت: مقاله ای بود که معلوم بود در موردش مطالعه صورت گرفته شده
نکته‌های منفی: منابع و چکیده
با سلام و عرض ادب

مقاله خوبی بود در این حجم کم تقریباً تمامی آنچه خواننده به آن احتیاج داشت را توضیح داده بودید ولی کاش مقاله شما چکیده مطالب داشت و همچنین رعایت شیوه منابع نویسی شده بود .

باز هم از تلاش شما کمال تشکر را دارم

بابک زارعی
شیراز
نکته‌های مثبت: همه جوانب ارزیابی شده
نکته‌های منفی: قانون ایران جای بحث بیشتری داشت
مقاله شما به طور کامل پولشویی را از ابتدا تعریف و مورد بررسی قرار داده و سپس قوانین جهانی و داخلی و راه های مبارزه بین المللی و نیز داخلی بررسی شده است و اینکه دولتهای مختلف با این معضل چگونه برخورد می کنند . ولی اکثر مقالات در خصوص پولشویی از جانب حقوقدانان ایرانی از جمله شما به حقوق ایران و پولشویی در ایران کمتر می پردازند و شاید این از ضعف قانون داخلی باشد. شاید بهتر باشد در مقالات قانون ایران را در خصوص پولشویی مخصوصا ضعفهایش و نواقصش که این جرم را بطور کامل از منظر جرم انگاری و مجازات پوشش نمی دهد بیشتر پرداخته شود. و مبحث اصلی واقع شود.
ممنون از خوبتان
بالا