دادگاه انقلاب اسلامی که در تاریخ ۵ اسفند۱۳۵۷ با حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) تشکیل شد ، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاه‌های بدنه دادگستری جمهوری اسلامی درآمد که دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دیگر دادگاه‌ های دادگستری است .

هم چنین ‏دادگاه انقلاب اسلامی یک‏ دادگاه اختصاصی است‏ زیرا به موجب قانون ، فقط صلاحیت رسیدگی‏ به جرایم خاصی را دارد و در هیچ صورتی‏ نمی‏تواند به جرایم‏ دیگری خارج از چهارچوب تعیین شده در قانون رسیدگی نماید...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید