آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

شبکه اجتماعی حقوقدانان

به شبکه اجتماعی حقوقدانان خوش آمدید

واپسین گروه های پویا

دانشجویان حقوق جدید

 • گروه بسته
 • 1 هزار
 • 27
 • 0
 • 0
مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی
صدور ، ابلاغ ، اجرا ، ابطال رای داوری

آموزش کار با دادپرور جدید

 • گروه همگانی
 • 10 هزار
 • 61
 • 24
 • 0
چطور از بخش های مختلف دادپرور (بهتر) استفاده کنیم؟

مدیران و پرسنل دادپرور جدید

 • گروه بسته
 • 1 هزار
 • 14
 • 0
 • 1
ارتباط پرسنل دادپرور جهت رسیدگی به امور

دادنامه جدید

 • گروه بسته
 • 3 هزار
 • 63
 • 0
 • 0
اشتراگ گذاری آراء صادره در دادگاهها با توجه به استنادات واستدلالات متفاوت قاضی صادر کننده رأی

واپسین ابزارها

پیشگیری از کودک آزاری جنسی در حقوق کیفری ایران بابک زارعی
5.00 ستاره 1 ارزیابی
دریافت ها
7
بروزرسانی
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
21
بروزرسانی
آزمون آزمون مدنی 2018-12-07
موفق باشید
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
29
بروزرسانی
آزمون آزمون حقوقی 1
ازمون حقوقی وکالت نمونه سوال دادآفرین گام نخست سال97
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
51
بروزرسانی
آزمون پاسخ آزمون جامع 2 2017-10-31
به امید موفقیت شما دوستان در آزمون های پیش رو
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
51
بروزرسانی

واپسین برگه های ارزیابی

بالا