آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

درخواست مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تحویل مبیع

arazco

دادپرور ساده
21 آگوست 2019
1
0
60
44
در سال 95 یک قطعه زمین دارای سند رسمی را با سه قطعه زمین با قولنامه عادی بصورت معاوضه معامله نموده و سند یک قطعه انتقال و سه قطعه با قولنامه مجزا نیز تحویل و معامله قطعی شده در یکی از قطعه ها تاریخ تحویل 20/10/95 قید میگردد و بطورلفظی و اینکه زمین خالی بوده بدون صورتجلسه و اینکه در قولنامه قید شود مبیع تحویل میگردد ولی خریدار پس از 3 سال نسبت به طرح دعوی خسارات ناشی از تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ20/10/95 لغایت صدور حکم که 98 بوده اقدام و دادگاه ، دفاعیات و گواهی شهود را نپذیرفته و رای محکومیت صادر میکند حال سوال این هست که ایا رای صادره میتواند صحیح بوده ؟ سکوت سه ساله که موجب افزایش میزان خسارات بوده میتواند منطقی بود ؟ چه دفاعیاتی برای نغض رای صادره میتوان صورت داد؟
 
بالا