آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ شرکت های قابل ثبت در ترکیه

comreg

دادپرور ساده
16 ژوئن 2021
3
0
35
35
companyregister.ir
ثبت شرکت در ترکیه برای شما نیاز شروع هر گونه فعالیت اقتصادی خواهد بود این فعالیت شامل هرگونه فعالیت اقتصادی مانند افتتاح یک رستوران، یک مغازه، آرایشگاه و یا هرگونه فعالیت است.

برخی از مزایای ثبت شرکت در ترکیه:
ثبت شرکت بدون اجبار به داشتن شریک ترک
دریافت اقامت ترکیه
سفر به 10 ها کشور جهان بدون داشتن ویزا
هزینه مناسب زندگی و نگهداری شرکت
عدم پرداخت هزینه ثابت وپرداخت مالیات بر اساس درآمد شرکت
اکثر شرکت هایی که در قانون تجارت ایران قابل ثبت هستند در کشور ترکیه نیز قابل ثبت می باشند و تفاوت های آن جرئی و اندک می باشد البته محبوب ترین و قابل قبول ترین انواع شرکت که به ترتیب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص میباشد.

شرکت های قابل ثبت در ترکیه:
شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه:
در قانون ترکیه این شرکت حداقل با یک نفر و حداکثر با 50 نفر قابل ثبت می باشد و مسئولیت شرکاء در مقابل دیون شرکت به میزان سرمایه گذاری شده در شرکت می باشد. حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت 5000 لیر ترکیه می باشد.

شرکت سهامی در ترکیه (خاص- عام):
همانطور که می دانید سرمایه در این نوع از شرکت به قسمتهای مساوی تقسیم شده است و سهام نام گرفته است ، تعداد سهم شرکا که حداقل می بایست 5 نفر باشند (متشکل از حقیقی و حقوقی) نامحدود است و می توانند به هر میزان که مایل هستند سهام خریداری نمایند. همچنین شرکاء در مقابل دیون شرکت به اندازه سهمشان مسئولند و نه بیشتر.

شرکت سهامی در ترکیه بر دو نوع است:
شرکت سهامی خاص (سهامداران زیر 250 نفر)
شرکت سهامی عام (سهامداران بیشتر 250 نفر)

شرکت تضامنی در ترکیه:
این شرکت تحت نام خاص بین دو یا چند نفر قابل ثبت می باشد. در این شرکت در صورت بوجود آمدن بدهی و کافی نبودن سرمایه شرکت هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد.

شرکت مختلط در ترکیه:
در این نوع از شرکت یک یا چند نفر از شرکاء (غیر از اشخاص حقوقی) مسئول تمام دیون شرکت می باشند و باقی شرکاء فقط به میزان سرمایه اولیه خود مسئول می باشند.

موسسات مالی در ترکیه (صرافی):
این موسسات در قالب یک شرکت سهامی قابل ثبت می باشد با این تفاوت که این موسسات برای شروع فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارند.
 
بالا