آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ حقوق کار را بشناسیم!

mohsenkeshavarzi

دادپرور ساده
20 آگوست 2021
1
0
35
29
واضح است که اولین ویژگی قانون کار حاکمیت آن بر روابط کارگر و کارفرما است.

با الهام از تعریف کارگر در قانون کار می توان به ویژگی دیگری از قانون کار دست یافت که عبارت است از "اطاعت کارگر از کارفرما".

به این ترتیب ، حقوق کار را می توان چنین تعریف کرد: «حقوق کار قواعدی است که بر روابط کارگر و کارفرما حاکم است به گونه ای که کار انجام شده توسط کارگر با اطاعت او از کارفرما همراه باشد.

vbvb.jpg

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که حقوق کار شامل همه انواع کار نمی شود. اولین شرط این است که کار را برای دیگری انجام دهید. یعنی مشاغلی که به طور سنتی در جامعه خود اشتغالی نامیده می شود و مردم ارباب خودشان هستند و به حساب خود کار می کنند. به عنوان مثال: کشاورزان ، اصناف مشمول قانون کار نیستند. بنابراین در حقوق کار در مقابل کارگر ، کارفرما نیز وجود دارد.

در عین حال ، هر نوع کاری برای دیگری مشمول قانون کار نیست ، زیرا کارکنان دولت نیز کارهای خود را تحت اختیار دولت و دولت انجام می دهند ، اما این موضوع در حقوق اداری مورد بحث قرار گرفته است و هیچ ربطی به کار ندارد.

حقوق. کار برای دیگری باید از هر گونه قانون استخدامی خاص حذف شود تا تحت پوشش حقوق کار قرار گیرد. در حقوق کار ، تأکید اصلی بر حقوق و تعهدات کارفرما است و مقررات آن به نفع کارگر تبعیض آمیز است ، اما مسائل دیگری نیز در حقوق کار در نظر گرفته شده است ، مانند: تعهدات کار ، حل اختلافات کارگری و کارفرمایی. بازرسی کار و غیره رابطه بین کارگر و کارفرما همیشه منظور نیست.

قانون کار همچنین روابط کار جمعی را بررسی می کند. از این رو ، مذاکره جمعی ، قراردادهای جمعی و سازمان های کارگری و کارفرمایی از مهمترین مسائل قانون کار هستند.
منبع
 
بالا