آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

پرسش و پاسخ جرم جعل توسط وکیل و موکل

  • آغازگر گفتمان
  • #1

r.mafakher

دادپرور ساده
23 آوریل 2014
23
26
260
61
استان تهران
سلام
چنانچه شخصی از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و در آن متنی را نوشته و فتوکپی مجدد از آن تهیه و سپس وکیل وی مطابقت فتوکپی یاد شده را با اصل تصدیق نموده و به مرجع قضایی ارائه نماید اشخاص یاد شده ( وکیل و موکل) تحت چه عناوین جزایی قابل تعقیب کیفری می باشند؟
 

قموشی

وکیل
دادپرور ساده
26 آوریل 2015
34
21
125
قزوین
باسلام باتوجه به اینکه در یک برگ کپی عباراتی درج شده است لذا ان برگ کپی سند تلقی نمی گردد تا جعل در ان عنوان مجرمانه داشته باشد چرا که کپی، سند محسوب نمیشو د مگراینکه در برگ کپی مهر کس دیگر را به صورت غیرواقع ساخته ودرج کنند.
لذا وکیل که برابراصل کرده بدون رویت اصل به نظرتخلف انتظامی کرده ومرتکب جرمی نشده ومسولیت مدنی خواهدداشت.
امااگربااین کپی جرمی محقق کرد باداشتن شرایط وعناصر جرم ممکن است وکیل تحت تعقیب معاونت در جرم قرار گیرد.
سوال بسیار کلی بوده و خیلی حالات متصوراست.
 

amneeat

دادپرور ساده
4 ژوئن 2015
20
6
125
30
فقط برای وکیل تخلف انتظامی است که بدون مشاهده اصل کپی را برابر اصل نموده است و اساسا هم عمل جعل نیست سوء استفاده از سفید امضا خود در قانون جرم مستقل است ود راین مورد چون از اصل برگ سفید امضا سوء استفاده نکرده جرمی بوقوع نپویسته است .
 
  • آغازگر گفتمان
  • #4

r.mafakher

دادپرور ساده
23 آوریل 2014
23
26
260
61
استان تهران
سلام
آقای قموشی فرمودید وکیل تحت تعقیب معاونت در جرم قرار گیرد.
لطفا بفرمائید تحت تعقیب درمعاونت درچه جرمی قرار میگیرد؟
 

قموشی

وکیل
دادپرور ساده
26 آوریل 2015
34
21
125
قزوین
سلام
چون سوال کلی است انواع حالت ها ممکن است پیش بیاید اما با فرض اینکه وکیل با سونیت برابر اصل کند و شخص نیز برای هر جرمی از ان استفاده کند باداشتن شرایط میشود گفت تسهیل وقوع جرم کرده و معاون میباشد.
 

eskandari

وکیل
دادپرور ساده
1 آوریل 2012
41
39
3,435
50
کرج
hoghoogh46.blogfa.com
با سلام و عرض ادب وبا تشکر از همکاران و دوستان که جواب سئوال مذکور را مرقوم فرمودند اما در رابطه با جواب سئوال مد نظر به عقیده حقیر مراتب ذیل حضورتان ایفاد می نماید
1- عنوان مجرمانه جعل و یا سوء استفاده از سند مجعول با نظر گرفتن حکم ماده 523 ق م اسلامی و با توجه به ارائه فتوکپی برابر با اصل که توسط وکیل صورت گرفته و آن به محکمه قضایی ارائه شده است. اولا چون صرفا کپی ارائه نشده بلکه سند عادی برابر با اصل که توسط وکیل انجام صورت گرفته نکته مهمی که باید مد نظر قرار داد عنصر معنوی جرم می باشد که همان قصد اضرار است هر چند جاعل منتفع هم نشده باشد و مطالب دیگری اینکه ضرر به شخص و یا اشخاص ثالث وارد شده و یا امکان ورود ضرروجود داشته باشد به عبارت دیگر رابطه سببیت در بزه و ضرر لازم می باشد وارد شدن در این خصوص خارج از بحث اصلی خواهد بود.
2- با عنایت به مراتب بند یک چناچنه مباشر جرم ( موکل ) با سند عادی که توسط وکیل برابر با اصل شده است. اقدامات بزهکارانه در ورود ضرر به شخص و یا اشخاص داشته فاعل جرم تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
3- در رابطه با نقش وکیل باید عرض شود اگر علاوه بر تحقق حد اقل یکی از موارد مطروحه در ماده 126 همان قانون و تبصره آن وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط می باشد
4- حال اگر بین وکیل و موکل مراتب معنونه محقق باشد هر دو تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد
5- چنانچه موارد مذکور در ماده 126 قانون مذکور در مورد وکیل محقق نباشد در این صورت دو حالت متصور است
الف ) ورود ضرر به شخص و یا اشخاص در این حالت وکیل علاوه بر اینکه تخلف انتظامی شده بدون ملاحظه اصل سند اقدام به برابر با اصل آن نموده است دارای مسئولیت مدنی نیز خواهد بود والا در صورت عدم ورود ضرر صرفا مرتکب تخلف انتظامی شده است
مطلب مهم دیگر که باید به آن توجه اساسی نمود که موضوع سئوال از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول می باشد و یا به عنوان جرم مستقل تحت عنوان سوء استفاده از از سند سفید امضاء که با عنوان مجرمانه خیانت درامانت تحت تعقیب قرار می گیرد. در این خصوص در مرحله اول باید مشخص گردد که سند مذکور به عنوان رابطه امانی در اختیار موکل بوده و یاتحت چه عنوان دیگری که جای بحث دارد
مطلب مهم دیگری که کدام یک از عناوین مجرمانه مصداق دارد جعل و استفاده از سند مجعول و یا خیانت در امانت که در فرصت لازم اگر مجالی بود جوابیه تقدیم خواهد شد و یا اساساً جعل و استفاده از آن در موضوع سئوال منتفی می باشد که وارد شدن به آن می تواند روند پرونده را بکلی عوض نماید
سئوالات متعدد به ذهن خطور می نماید فرضا موکل قبلا با همان سند که بصورت فتوکپی فراهم نموده بود و با آن کپی اقدام به فرضاً کلاهبرداری نموده و سپس در جهت حقانیت خود با مراجعه به وکیل و تصدیق آن توسط وکیل خود در جهت پوشش دادن عمل بزهکارانه خود هر چند متقلبانه با توسل به برابر با اصل فتوکپی وکیل خود برای چند وقت هر چند کوتاه مدت اقدام نماید لیکن در محاکم وقت رسیدگی اصل باید ارائه گردد مجالی برای فرار از مجازات نخواهد داشت مگر اینکه در اثر مشغله کاری زیاد قاضی پرونده و یا بی دقتی و... از ملاحظه اصل سند فراموش گردد که علاوه بر اینکه بعید می باشد مضافا در مقام تجدید نظر و..... بالاخره خدعه موکل کشف خواهد شد

 
  • آغازگر گفتمان
  • #7

r.mafakher

دادپرور ساده
23 آوریل 2014
23
26
260
61
استان تهران
حسن زاده (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 6 تهران):نظریه اقلیت قضات این دادسرا:در فرض سؤال هیچگونه جرم و بزهی در خصوص وکیل و موکل قابل تصور نیست چرا که تمامی اقدامات بر روی فتوکپی صورت گرفته و در نتیجه به لحاظ فقدان عنصر قانونی تحقق جرم منتفی می باشد.نظر اکثریت: گروه اول: عمل موکل از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی سوء استفاده از سفید امضاء می باشد و عمل وکیل نیز در جهت تصدیق فتوکپی با اصل از مصادیق تصدیق نامه خلاف واقع بوده و درنتیجه مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی می گردد.گروه دوم: نظر به اینکه در کپی نیز تحقق جعل امکان پذیر است و از سوی اداره حقوقی نیز نظریه مشورتی در سال 1380 در این خصوص صادرگردیده است و با عنایت به اینکه متن تهیه شده قابلیت استناد در مرجع قضایی را دارد و نوعی سند محسوب می گردد لذا عمل وکیل و موکل از مصادیق شرکت در جعل سند عادی محسوب و همچنین در خصوص وکیل علاوه بر این اتهام با توجه به ارائه سند مجعول به مرجع قضایی اتهام استفاده از سند مجعول نیز قابل تصور است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تمامی اقدامات در فتوکپی تهیه شده از اصل سفید امضا صورت پذیرفته و در واقع سند سفید امضاء، به هر صورت اصل و فاقد خدشه باقیمانده است بزه سوءاستفاده از سفید امضاء تحقق نیافته است.گروه سوم: موکل به جهت نوشتن در فتوکپی برگ سفید امضاء هم مرتکب سوء استفاده از سفید امضاء و هم مرتکب جعل سند عادی گردیده است و از این لحاظ مشمول ماده 46 از قانون مجازات اسلامی ( تعدد معنوی) می باشد. عمل وکیل نیز با توجه به اقتران زمانی معاونت در جعل سند عادی و از نظر ارائه سند مجعول به مرجع قضایی استفاده از سند مجعول محسوب می گردد.

در رأی گیری نظر گروه دوم حائز اکثریت شناخته شد.
 
بالا