آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ ثبت شرکت در مناطق خشکی و مناطق دریایی دبی

kare

دادپرور ساده
16 ژوئن 2021
3
0
35
36
kararegister.com
شرکتهایی که در خشکی ثبت می شوند به فعالیت در بازارهای امارات متحده عربی می پردازند. گواهی ثبت شرکت در این خشکی ها اجباری است. ثبت شرکت در این مناطق شاید کمی سخت تر باشد اما جهت کسب سود بیشتر بهترین گزینه است. شرکتهای رایج در این مناطق عبارتند از:

_ شرکت با مسؤلیت محدود در دبی: نوعی از ثبت شرکت در دبی است که تمامی سهامداران مسؤلیتهای محدود، معادل سرمایه اول ثبت شرکت در قبال ضررهای شرکت دارند.

_ شرکت سهامی خاص: این نوع شرکت، با حضور سه شریک یا بیشتر و با حداقل دو میلیون درهم سرمایه تشکیل می شود.

_ مشارکت محدود با سهام: که بر طبق ماده 256 قانون فدرال ثبت شرکت در دبی، نوعی از شرکت است که از دو نوع شریک تضامنی و مشارکتی تشکیل می شود. شریکهای تضامنی به صورت مشترک مسؤل قرض ها و دیون شرکت هستند. (به اندازه کل دارایی شان) و باید حتماً اماراتی باشند. اما شریک مشارکتی به اندازه سهامشان مسئولند.

_ شرکت تضامنی که نوعی از شرکت است که تمامی سهامداران به صورت مشترک نسبت به بدهی ها و قروض شرکت مسئولیت دارند و تمامی شرکا باید دارای ملیت اماراتی باشند.

_ و نوعی دیگر از شرکت قابل ثبت در دبی شرکت مختلط غیر سهامی است که از یک شریک ضامن یا بیشتر و یک شریک محدود یا بیشتر تشکیل می شود که شریکهای ضامن که باید اماراتی باشند در قبال قروض شرکت به اندازه دارایی خود مسؤلند و شریکهای محدود بیشتر از مقدار سهامشان در سرمایه شرکت.

ثبت شرکت در مناطق دریایی دبی:
قانون ثبت شرکت در مناطق دریایی دبی در سال 1984 تصویب شد. از جمله مزیتهایی که برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد دبی ایجاد انگیزه می کند عبارتند از :
_ معافیت مالیاتی کامل. ( شخصی، مشارکتی، سرمایه ای)
_ عدم اجبار جهت سپرده سرمایه گذاری در بانکها برای اشخاص
_ مالکیت صد در صد خارجی
_ عدم اجبار در تقسیم سرمایه در مناطق آزاد.
_ اختصاص حسابهای بانکی تنها به خود سهامداران.

این شرکت ها تنها با حضور یک سهامدار قابل تأسیس بوده و می تواند اعضای بسیاری داشته باشد. شرکت توسط دو رئیس و یک منشی مدیریت می شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در دبی:
تعیین نام معتبر برای شرکت
مشخصات کامل تمام سهامداران وکارکنان ( نام،نام خانوادگی، آدرس و ملیت)
اسکن پاسپورت ودر صورت نبودن پاسپورت ترجمه رسمی مدارک شناسایی
ترجمه رسمی یک قبض برای تأیید آدرس

شرایط مالکیت شرکت در دبی:
غیر از شرکتهایی که دارای مجوز حرفه ای هستن در دبی یا دیگر شهرهای امارات متحده عربی هر شرکتی باید 51 درصد سهام خود را توسط اتباع امارات متحده عربی تأمین کند. استثنائات آن عبارتند از:
در صورتیکه شرکت در یک منطقه آزاد در دبی تشکیل شود.
زمانیکه مطابق قانون ،صد در صد مالکیت محلی الزامی باشد.
درمواردی که شرکت کاملا متعلق به شورای همکاری خلیج فارس است، باید با یک شرکت دیگر متعلق به اتباع امارات عربی وارد همکاری شود.
در شرکت های حرفه ای یا صنعتگری که مالکیت خارجی ها مجاز است.
در مواردی که یک نهاد خارجی یک دفتر نمایندگی یا شعبه در امارات متحده عربی ثبت می کند.
 
بالا