آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ تابعیت ایرانی

Faranak-Amini

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
275
8
4,195
استان مرکزی
سلام من محسن موسوی هستم ساکن کشور استرالیا و دارای تابعیت عراق و استرالیا. من در کشور ایران متولد شده ام و مادرم هم ایرانی بوده است.در ایران تحصیلاتم را انجام داده ام و بیست و سه سال آنجا زندگی کرده ام.زبان اصلی و مادری ام هم فارسی است و همسر ایرانی اختیار کرده ام که البته ازدواجمان به ثبت دولت نرسیده است.فامیلی ما در شناسنامه عراقی ام که پدرم به تازگی برایم درست کرده است تبریزی میباشد چون از زمان جد من ما ملقب به این نام بودیم. آیا امکان این هست که بتوانم شناسنامه ایران را دریافت کنم؟
 

حامد عظیمی

مدیر کل سایت
تیم مدیریت
مدیرعامل دادپرور
1 آوریل 2012
782
484
20,100
31
کرج
hamedazimi.me
سلام من محسن موسوی هستم ساکن کشور استرالیا و دارای تابعیت عراق و استرالیا. من در کشور ایران متولد شده ام و مادرم هم ایرانی بوده است.در ایران تحصیلاتم را انجام داده ام و بیست و سه سال آنجا زندگی کرده ام.زبان اصلی و مادری ام هم فارسی است و همسر ایرانی اختیار کرده ام که البته ازدواجمان به ثبت دولت نرسیده است.فامیلی ما در شناسنامه عراقی ام که پدرم به تازگی برایم درست کرده است تبریزی میباشد چون از زمان جد من ما ملقب به این نام بودیم. آیا امکان این هست که بتوانم شناسنامه ایران را دریافت کنم؟

تابعیت اصلی ایرانی منسوب به شخص به لحاظ تولدش از پدر ایرانی (سیستم خون) Rule of Blood می باشد. در بند 2 ماده 976 قانون مدنی به این عبارت اشاره شده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» اما گاهی تابعیت اکتسابی است مانند آنکه کسی از پدر غیرایرانی و مادر ایرانی باشد اما در سرزمین ایران تولد یافته باشد،در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، میتواند شمول یکی از بندهای 3 و 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی تلقی گردد. بنابراین شما به واسطه تابعیت ایرانی می توانید شناسنامه ایرانی داشته باشید. موفق باشید
 
بالا