آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

حقوق اداري

  1. M

    پرسش و پاسخ حقوق کار را بشناسیم!

    واضح است که اولین ویژگی قانون کار حاکمیت آن بر روابط کارگر و کارفرما است. با الهام از تعریف کارگر در قانون کار می توان به ویژگی دیگری از قانون کار دست یافت که عبارت است از "اطاعت کارگر از کارفرما". به این ترتیب ، حقوق کار را می توان چنین تعریف کرد: «حقوق کار قواعدی است که بر روابط کارگر و...
  2. Farzaneh-Kamran

    جزوه حقوق اداري (۱)

    مباحث اين جزوه متشکل است از تعريف حقوق اداري، بررسي اوصاف حقوق اداري، منابع حقوق اداري و مباني آن. در 53 صفحه
بالا