آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

حق امتیاز

  1. ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

    ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

    مقدمه دولت ها به عنوان مالك منابع معدني يا حافظ منافع سرزميني ابزارهاي مالي (ماليات ي و غيرمالياتي) مختلفي براي برخوردار ي از رانت اقتصادي حاصل از استخراج ذخاير نفت خام و گاز طبيعي در اختيار دارند. اما انتخاب اين ابزارها يا نوع به كارگيري آن ها براي تبديل اين دارايي ها به منابع مالي در عمل هميشه...
بالا