آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

ورشکستگی

  1. Farzaneh-Kamran

    جزوه خلاصه کتب تجارت دکتر اسکینی 2015-10-20

    منبع درس(تجارت 1): کتاب حقوق تجارت(کليات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعاليت تجاری.دکتر ربيعا اسکينی انتشارات سمت منبع درس(تجارت 2 ): کتاب حقوق تجارت – شرکتهای تجاری جلد اول و دوم نوشته دکتر ربیعا اسکینی انتشارات سمت منبع درس (تجارت 3 ): حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه...
بالا