آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

قوانين ايران

  1. حمايت از حيوانات در قوانين ايران

    حمايت از حيوانات در قوانين ايران

    اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی می داند. به موجب این اصل فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. (اصل 50، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری 1368). قانون مدنی مصوب 1304 ایران باب...
بالا