آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

قانون

  1. saeedk1379

    پرسش و پاسخ تضاد قانون و اخلاق

    فرض کنید در زمان جنگ نفر کناری شما زخمی میشود و درد دارد ولی فرمانده میگوید ساکتش کن وگرنه همه میمیرند شما یه ناچار او را زیر اب برده و او میمیرد آیا شما قاتلید یا قهرمان که نگذاشتید خیلی ها بمیرند؟قانون یا اخلاق؟
  2. behabadi

    یادداشت قانونمدارترین فرد تاریخ

    بنام خدا امام علی قانونمدارترین فرد درتاریخ انسانیت است .ازامیر مومنان صفات بسیاری نقل شده است اما درمورد چنین صفتی کمتر سخن گفته شده است.اگر چه ایشان کرارا مردم را به نظم ورعایت قانون دعوت فرموده اند خود قانون مدارترین انسان کره خاکی بوده اند.خداوند میفرماید ما شمارا ازیک نر وماده آفریدیم اما...
بالا