آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

مسئولیت جمعی

  1. احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوسید

    احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوسید

    چکیده دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی دعوای " بوسنی وهرزگوین علیه صربستان و مونته تگرو (2007) "اعلام کرد که کنوانسیون ژونوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژونوسید توسط دولت نیز است. برخی حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان،معتقدند که چنین تفسیری از...
بالا