آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

جايگاه حقوقي

  1. جايگاه حقوقي مديران شركتهاي سهامي در فقه، حقوق ايران و انگلستان

    جايگاه حقوقي مديران شركتهاي سهامي در فقه، حقوق ايران و انگلستان

    نویسنده: جواد نیک نژاد
بالا