آخرین دیدگاه ها

  1. بابک زارعی
    بابک زارعی
    1/5,
    نسخه / قسمت: 2015-10-13
    با سلام و احترام .....دلیل لینکه من نمره خیلی ضعیف به این جزوه دادم این بود که تمامی این جزوه خط به خط از فایل صوتی که در همین سایت به معرض دید همگان گذاشته شده بود و از اولین فایل های صوتی بود که استاد محب نیا آن را ارائه نموده بودند کپی برداری شده است و چه خوب بود مولفین حداقل اسمی از استاد مربوطه آورده بودند