رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)

آزمون آزمون مرحله اول وکالت 95موسسه طرح نوین 2017-09-23

سوالات موسسه طرح نوین را به دقت بخوانید و همچنین کتاب های خانم همدانی

  1. بابک زارعی
    کتاب های جزای بابک فرهی هم منبع خوبی است برای این دوماه آخر