رد اعلامیه
شبکه اجتماعی حقوقدانان جهان رونمایی شد! (بیشتر بدانید!)

آزمون آزمون مرحله اول وکالت 95موسسه طرح نوین 2017-09-23

سوالات موسسه طرح نوین را به دقت بخوانید و همچنین کتاب های خانم همدانی

  1. بابک زارعی
    کتاب های جزای بابک فرهی هم منبع خوبی است برای این دوماه آخر