آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

آموزش کار با دادپرور

چطور از بخش های مختلف دادپرور (بهتر) استفاده کنیم؟

بررسی کوتاه

دسته بندی
گروه های غیرحقوقی
زبان
شمار هموندان
79
شمار رویدادها
0
شمار گفتمان ها
24
شمار بازدیدها
29 هزار
شمار جُنگ ها
0
 1. Morteza.zh

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 2. ahmadmirzaei

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 3. hamid mirazaei

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 4. Sepehr.H

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 5. Z.Rahmatkhah

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 6. vahabi

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 7. Hamed.m

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 8. Farzaneh-Kamran

  • رده هموند: کارگزار
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 9. r.mafakher

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 10. علی پناهی

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 11. sarina

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 12. masi_nikbin

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 13. Reza-Pourghasemi

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 14. Ameneh-Ghiami

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 15. khoze

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 16. علیرضاعلوی

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 17. اسجدی

  • رده هموند: هموند
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 18. Dadparvar

  • رده هموند: کارگزار
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
 19. حامد عظیمی

  • رده هموند: سازنده گروه
  • چندوچون هموند: پذیرفته شده
بالا