سوالات جدید

  1. ابی سوالی در مورد یک لینک گروه تلگرام دادپرور در دسته بندی لینک های حقوقی پرسید.
    سلام به من کسی با ماشین زده ومن هم با موتور بودم من میخواستم این بنده خدا آلاف نشه گفتم بریم بیمارستان هزینه رو بده شما برو منم هم برم اون هم قبول کرد و یه هزینه آژانس زد به کارت من من هم از پلاک و شماره تماس واز خود این شخص عکس گرفتم رفتم بیمارستان هر چقدر تماس گرفتم دیگه جواب نداد گزارش مامور 110هم است آلان شکایت کردم میخواستم بدونم میشه کاری کرد و شما وکالت قبول میکنید
بارگذاری...