وبلاگ نوشته های عمومی

 1. behabadi

  یادداشت ملت وحقوق فراموش شده آنها

  توسط behabadi · ‏23/12/16 · behabadi
  ملت وحقوق فراموش شده آنها
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  241
  تشکر شده:
  0
  دیدگاه ها:
  0
 2. behabadi

  یادداشت جشن تکلیف یا جشن حقوق

  توسط behabadi · ‏22/12/16 · behabadi
  جشن تکلیف یا جشن حقوق
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  249
  تشکر شده:
  0
  دیدگاه ها:
  1
 3. behabadi

  یادداشت حقوق حاکمیت وحقوق مردم

  توسط behabadi · ‏20/12/16 · behabadi
  حقوق حاکمیت وحقوق مردم
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  162
  تشکر شده:
  0
  دیدگاه ها:
  0
 4. behabadi

  یادداشت روح چیست؟

  توسط behabadi · ‏19/12/16 · behabadi
  روح چیست؟
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  197
  تشکر شده:
  1
  دیدگاه ها:
  0
 5. behabadi

  یادداشت بررسی نظرات امامان جمعه

  توسط behabadi · ‏18/12/16 · behabadi
  بررسی نظرات امامان جمعه
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  138
  تشکر شده:
  0
  دیدگاه ها:
  0
 6. behabadi

  یادداشت طبیعت بستری مناسب برای حل مشکلات

  توسط behabadi · ‏18/12/16 · behabadi
  طبیعت بستری مناسب برای حل مشکلات
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  171
  تشکر شده:
  0
  دیدگاه ها:
  0
 7. behabadi

  یادداشت مقایسه دوحاکمیت ودو انتخابات

  توسط behabadi · ‏15/12/16 · behabadi
  مقایسه دوحاکمیت ودو انتخابات
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  144
  تشکر شده:
  0
  دیدگاه ها:
  0
 8. behabadi

  یادداشت تمرکز بودجه فرهنگی

  توسط behabadi · ‏12/12/16 · behabadi
  تمرکز بودجه فرهنگی
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  279
  تشکر شده:
  1
  دیدگاه ها:
  3
 9. behabadi

  یادداشت سخن حق را ازدشمن بدست آوریم

  توسط behabadi · ‏11/12/16 · behabadi
  سخن حق را ازدشمن بدست آوریم
  دسته‌ بندی ها:
  بازدید:
  171
  تشکر شده:
  0
  دیدگاه ها:
  0
بارگذاری...