1. توضیحات وبلاگ

    کسی تا بحال گاراگاه خصوصی دیده و یا شنیده؟
    چرا مردم ما مث مردم کشورهای متمدن،اطلاعات زیادی از کارآگاهان خصوصی ندارند؟
    چرا هنوزه مسئولان قضایی آنها را غیر قانونی میدانند؟
    منتظر پاسخ های شما هستم