1. بنام خدا
  پس ازدرگذشت آقای هاشمی ازسوی رهبری نظام آقای شاهرودی بریاست مجمع منصوب شدند وازآن تاریخ روسای قوای سه گانه در مجمع عملا حضور پیدا نکردند . گمانه زنی ها آغاز شد واخیرا اعلام شد که عدم حضور آنان بدلیل حضور آقای احمدی نژاد در جلسات است . بنظر بنده اولا این احتمال نادرست است وثانیا حضور ایشان نباید مانعی برحضور روسای سه قوه باشد چرا که مسائل سیاسی بیرون ازمجمع نباید دردرون آن مطرح باشد چه مجمع نهادی مستقل وبی طرف است .
  اما ریشه این کار جای دیگری است . ازآغاز تاسیس مجمع همیشه رئیس جمهور رئیس آن بوده است و ادامه این مدیریت در دوران آقای هاشمی بدلیل سبق مدیریت ایشان درریاست جمهوری بود.ودلیل اینکه رئیس جمهور باید برمجمع مدیریت کند بعلت اصل 113 قانون اساسی است که رئیس جمهور شخصیت دوم کشور است وپس ازآیشان روسای دیگر قرار دارند بنابراین ریاست آقای شاهرودی که هرگز درمدیریت ریاست جمهوری نبوده اند خلاف اصل یادشده است وازنظر وجهه به هرسه قوه برمیخورد. بنابراین باید حق داد که آنان درجلسات شرکت نکنند واگر هم اجباری درکار است میتوانند نمایندگان خودرا گسیل دارندمثلا معاون اول هریک از روسای سه قوه در مجمع حضور پیدا کنند.

  درباره نویسنده

  behabadi
  مولف کتابهای
  1-بیست سال قانونگذاری درایران
  2-اشنائی جامع باقران کریم
  3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی
  4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی)

دیدگاه ها

برای درج دیدگاه، کافیست ثبت نام کنید و عضوی از شبکه اجتماعی حقوقدانان شوید!