آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت هجوم بی دلیل بدولت تدبیر

بنام خدا
قبل از اینکه وارد مطلب بشوم عرض میکنم این دولت ونه دولتهای پیشین هرگز نماینده واقعی مردم نبوده ونیستند بلکه دست چین نظام برای مدیریت کشوربوده اند .اما بهرحال درظاهر منتخب مردمند وچاره ای جز حمایت وبعد نقدازآنها نیست .واما
مدتهاست که رئیس جمهور را تحت فشار قرار داده ومیدهند تا یا کنار برود ویا اینکه دولتش را تغییر دهد.
بهاریون مدام از بی تدبیری دولت میگویند وخواهان برچیدن آنند .اصولگرایان که دربست زیراب دولت را میزنند .دربسیاری از خرابکاری ها خود مسوولند اما بپای دولت میگذارند ونظامی ها هم بنوع دیگری دولت را تحت فشار قرار میدهند .اخیرا که آقای سعید زیبا کلام صریحا رهبری را وادار به اتخاذ تصمیم در مورد این دولت نموده اند.
بنظر بنده نقد وانتقاد حق مسلم همگان است وازاین زاویه مشکلی نیست .سوال اصلی اینستکه فرض بگیریم این رئیس جمهور ودولتش ساقط شد .شما یورش بران به دولت ورئیس جمهور چه برنامه ای برای حل مشکلات موجوددارید؟
فرض بگیریم یکی از اصولگرایان دبش سوار برکارشد ویا یک سردار مسوولیت را بردوش گرفت چه میخواهد بکند؟
آیا قصد جنگ با آمریکارا دارد؟ این امر حلال مشکل است؟ ما که 4 دهه است درحال جنگیم.
آیا قصد مذاکره با آمریکارا دارد؟ اینکه دولت حاضر آماده مذاکره بوده وهست وموفقیت خودرا دربرجام نشان داد.
آیا برنامه ای دیگری هست که در جیب افراد است ومنتظر فرصت هستند تا ارائه دهند؟ خوب مگر این دولت قانونی نیست چرا کمکش نمیکنید؟
بنظر بنده نظام ما اهل قانونمداری نبوده ونیست وهرگاه دچار مشکل میشود بترکستان سر میزند.
اگر اهل مذاکره اید بسم الله دولت دوسال پیش آمادگی خودرا برای برجام های بعدی اعلام کرد وشما رد کردید
اگر اهل مقاومت وجنگید تصمیم با فرماندهی کل است نه دولت مانند دفاع مقدس اقدام فرمائید دولت هم تا جائی که درخزانه دارد یاری میکند
اگرقصد تغییر در بخشی ازدولت را دارید که این امر ساده است مجلس برخی را استیضاح ورد کند وبرخی راهم رهبری اقدام کنند
اگر هم برنامه منسجمی دارید بصورت حکم حکومتی ابلاغ کنید .
مشکل چیست؟ بجز موارد بالا قصد دیگری درکار است ؟ با مردم مطرح کنید مثلا تغییر دولت با همه پرسی یا ادامه مقاومت وجنگ با همه پرسی ویا اینکه سیاستهای کلی موجود تغییر کند آن هم با همه پرسی
می بینید اسلام بن بست ندارد هرچه هست از مسلمانی ماست.

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
84
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق اساسی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

بالا