آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت بقای نظام درگرو آزادی اطلاع رسانی

بنام خدا

مردم همیشه درجستجوی اخبار درست اند تا آینده خودرا بسازند اخبار درست اگر دردرون نظام آزادانه مطرح نشود جستجوها بسوی بیرون از کشور میرود .اگر صدا وسیما میلی شود دیگر اعتبار خودرا ازدست میدهد . عدم آگاهی مردم فسادرا در درون جامعه نهادینه میکند اما با آزادی اطلاع رسانی بسیاری از زمینه های فساد برچیده میشود .برای نمونه همین اخباری که توسط چند خبرنگار جوان در باره حقوق های کلان ویا بذل وبخشش های نجومی درشهرداری ویا اخیرا درمورد گورخواب ها منتشر شد موجب گردید که اصلاحاتی در مصوبات موجود پدید آید ویا قوه قضائیه وارد عمل شود واموال بغارت رفته به خزانه برگردد. ممنوعیت انتشار اخبار نظامی وامنیتی کاملا مقبول است اما درمورد سایر موارد نادرست است .چرا باید دادستان ها ویا مصوبات دیگری مانع از انتشار اخبار شود . اگر امروزه در درون زندان ها مسائلی میگذرد که دور از چشم مردم است ممکن است نظام را دردراز مدت دچار مشکل کند اما با طرح مطالب برای مردم هم اعتماد عمومی بدست میاید وهم زمینه حل مشکل بوسیله خود مردم فراهم میگردد. اگر نظام مردمی است ومسوولان خدمتگزار مردم پس مردمان را نامحرم ندانیم وآنان را از گردش آزاد اطلاعات محروم نسازیم.

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
124
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق اساسی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

بالا