1. بنام خدا

  کاش چنین نمیبود که دوفرزند از حوزه دربرابر هم قرار میگرفتند تامردم دربرابر یک آزمون دشوار قرار گیرند. اما قدرت وحکومت برچشمان انسان پرده می افکند وبصیرت را میزداید.

  یکبار درسال 80 چنین تقابلی میان آقایان خاتمی وناطق ایجاد شد ودرآن تاریخ شکست سختی برپیکر روحانیت سنتی وارد شد وبعدها آقای ناطق خودرا از روحانیت یادشده کنار کشید .دیروز برای دومین بار این تقابل میان آقایان روحانی ورئیسی بوجود آمد واین بار نیز شکست دیگری بر جامعتین که همان روحانیت سنتی ودرقدرت است وارد شد .شاید دیگر چنین تقابلی روی ندهد چرا که مردم به روحانیتی که برقدرت تکیه زده اند وقعی نمیگذارند ویا لااقل اکثریت ملت چنین اند . نباید روحانیت از ابتدا وارد امور اجرائی میشد وحال که شد میبایست خودرا با جهان امروز تطبیق میداد واگر ندهد بمرور از صحنه حذف میگردد کمااینکه درانتخابات مجلس خبرگان درتهران نیز چنین شد .

  بهرحال پیروزی بدست آمده بمعنای پیروزی روحانیت مدرن وآگاه امروز است که در مسیر تعامل با جهان است واینگونه میتوان اسلام عزیز را در جهان گسترانید .

  درباره نویسنده

  behabadi
  مولف کتابهای
  1-بیست سال قانونگذاری درایران
  2-اشنائی جامع باقران کریم
  3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی
  4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی)

دیدگاه ها

برای درج دیدگاه، کافیست ثبت نام کنید و عضوی از شبکه اجتماعی حقوقدانان شوید!