آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت این پیروزی برملت بزرگ ایران مبارک باد

بنام خدا

کاش چنین نمیبود که دوفرزند از حوزه دربرابر هم قرار میگرفتند تامردم دربرابر یک آزمون دشوار قرار گیرند. اما قدرت وحکومت برچشمان انسان پرده می افکند وبصیرت را میزداید.

یکبار درسال 80 چنین تقابلی میان آقایان خاتمی وناطق ایجاد شد ودرآن تاریخ شکست سختی برپیکر روحانیت سنتی وارد شد وبعدها آقای ناطق خودرا از روحانیت یادشده کنار کشید .دیروز برای دومین بار این تقابل میان آقایان روحانی ورئیسی بوجود آمد واین بار نیز شکست دیگری بر جامعتین که همان روحانیت سنتی ودرقدرت است وارد شد .شاید دیگر چنین تقابلی روی ندهد چرا که مردم به روحانیتی که برقدرت تکیه زده اند وقعی نمیگذارند ویا لااقل اکثریت ملت چنین اند . نباید روحانیت از ابتدا وارد امور اجرائی میشد وحال که شد میبایست خودرا با جهان امروز تطبیق میداد واگر ندهد بمرور از صحنه حذف میگردد کمااینکه درانتخابات مجلس خبرگان درتهران نیز چنین شد .

بهرحال پیروزی بدست آمده بمعنای پیروزی روحانیت مدرن وآگاه امروز است که در مسیر تعامل با جهان است واینگونه میتوان اسلام عزیز را در جهان گسترانید .

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
173
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق اساسی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

بالا