رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)

یادداشت اعطای سمت در پرونده قضایی و معرفی نماینده

توسط Mammad7khat · ‏29/4/17 ·
چگونه می توان کاراگاه خصوصی را در پرونده قضایی دارای سمت نمود:

[​IMG]

در تمامی پرونده های ردیابی ، ردزنی ، کشف مخفیگاه ، پیدا کردن ، دستگیری متهمین ، کلاهبرداران و بدهکاران مالی ، مسئولیت و وظیفه کاراگاه خصوصی انجام کار اطلاعاتی دقیق و پیوسته تا حصول نتیجه و پیدا کردن متهم فراری و همچنین کشف محل اختفای وی ، سپس تماس با شاکی ، دعوت وی به محل ، انتقال اطلاعات به شاکی است و بقیه کارها از جمله تماس با پلیس 110 ، انجام حکم جلب و دستگیری متهم بر عهده شخص شاکی می باشد.
حال در این بین نیاز به اخذ استعلام های متعدد و دریافت دستورات قضایی مختلف از دادگاه صادر کننده حکم جلب وجود دارد و از آنجاییکه کاراگاه خصوصی سمتی در پرونده قضایی ندارد و دادگاه ها نیز تنها پاسخگوی افراد و اشخاص دارای سمت در پرونده می باشند و لذا برای هر اقدام و درخواست ، شاکی میبایست شخصا در محل شعبه دادگاه حاضر شده و با توجه به شلوغی دادگاهها و تعدد استعلامات و دستورات مورد نیاز ، شاکی به شدت معطل شده و روزهای زیاد و پیاپی از کار و زندگی خود می افتد.

[​IMG]گاهی نیز شاکی پرونده در شهر دیگری ساکن است یا بقدری سرش شلوغ است که امکان حضور در زمان های لازم در دادگاه را ندارد و یا اینکه خانواده متهم شاکی را می شناسند و هر حضور وی در محل منجر به مطلع شدن متهم و فرار وی می گردد. در چنین شرایطی می بایست کاراگاه خصوصی بعنوان نماینده شاکی به دادگاه معرفی شود و همه یا بخشی از اختیارات شاکی به وی محول گردد.
نمایندگی در پرونده قضایی دو نوع است:
1- نماینده در پرونده : در این نوع نمایندگی ، فرد نماینده در کل پرونده و امورات آن اجازه فعالیت و اقدام خواهد داشت.
2 - نماینده در جلب : در این حالت فقط نام فرد نماینده در حکم جلب افزوده شده و وی نیز امکان تماس با پلیس 110 و اجرای حکم جلب را خواهد داشت و همچنین درخواستهای مرتبط با جلب را نیز می تواند به دادگاه ارائه نماید.
مراحل اداری اعطای نمایندگی به کاراگاه خصوصی:
معرفی نماینده در پرونده قضایی بسیار آسان و سریع بوده و شاکی با یک مرحله حضور به همراه کاراگاه خصوصی در دادگاه ، ظرف چند دقیقه کار را انجام خواهد داد. ابتدا از کارت ملی نماینده کپی پشت و رو اخذ نموده و مبلغ هزار تومان تمبر روی آن ابطال می نماید و با درخواست کتبی به دفتر شعبه ارائه می نماید. حال دیگر کار شاکی تمام است و کاراگاه خصوصی در پرونده دارای سمت گردیده و می تواند شخصا پرونده را پیگیری نموده و درخواستهای لازم را ارائه و استعلام هاو دستورات قضایی مد نظر خود را که در دستگیری سریعتر متهم فراری تاثیر به سزایی دارد شخصا و بدون حضور شاکی اخذ نماید.
البته شایان ذکر است نمایندگی تنها به افراد مورد وثوق اعطا گردد و کاراگاه خصوصی را که شناخت زیادی از وی ندارید تنها نماینده در جلب معرفی کنید.
از آنجاییکه در طول ایام کار بر روی پرونده ها با توجه به موضوع و ماعیت هر پرونده نیاز به دستورات و استعلامات متفاوت و متعدد قضایی می باشد ، پس از اعطای نمایندگی ، کاراگاه خصوصی می تواند در طول پیگیری ها برای کشف مخفیگاه و دستگیری متهم متواری ،همه روزه بدون نیاز به حضور شاکی در دادگاه حاضر شده و نیاز به دستورات جدید را به سرعت مرتفع نماید. همچنین پس از اطلاع و اطمینان از کشف مخفیگاه متهم با توجه به اینکه نام وی در حکم جلب درج گردیده می تواند راسا و بدون حضور شاکی با پلیس 110 تماس گرفته و حکم جلب را ارائه و نسبت به اجرای حکم جلب و دستگیری متهم اقدام نماید. در نمایندگی جلب پس از دستگیری متهم شاکی حتما میبایست شخصا در دادگاه حاضر شده و درخواست بازداشت متهم را نماید زیرا در نمایندگی جلب کاراگاه خصوصی اختیار چنین کاری ندارد اما در صورتی که به کاراگاه خصوصی نمایندگی در پرونده داده شده باشد در هیچ یک از مراحل کار نیازی به حضور شخص شاکی وجود ندارد.


برگرفته از وبگاه کاراگاه خصوصی کاراگاه خصوصی
 1. چگونه می توان کاراگاه خصوصی را در پرونده قضایی دارای سمت نمود:

  نماینده پرونده قضایی

  در تمامی پرونده های ردیابی ، ردزنی ، کشف مخفیگاه ، پیدا کردن ، دستگیری متهمین ، کلاهبرداران و بدهکاران مالی ، مسئولیت و وظیفه کاراگاه خصوصی انجام کار اطلاعاتی دقیق و پیوسته تا حصول نتیجه و پیدا کردن متهم فراری و همچنین کشف محل اختفای وی ، سپس تماس با شاکی ، دعوت وی به محل ، انتقال اطلاعات به شاکی است و بقیه کارها از جمله تماس با پلیس 110 ، انجام حکم جلب و دستگیری متهم بر عهده شخص شاکی می باشد.
  حال در این بین نیاز به اخذ استعلام های متعدد و دریافت دستورات قضایی مختلف از دادگاه صادر کننده حکم جلب وجود دارد و از آنجاییکه کاراگاه خصوصی سمتی در پرونده قضایی ندارد و دادگاه ها نیز تنها پاسخگوی افراد و اشخاص دارای سمت در پرونده می باشند و لذا برای هر اقدام و درخواست ، شاکی میبایست شخصا در محل شعبه دادگاه حاضر شده و با توجه به شلوغی دادگاهها و تعدد استعلامات و دستورات مورد نیاز ، شاکی به شدت معطل شده و روزهای زیاد و پیاپی از کار و زندگی خود می افتد.
  گاهی نیز شاکی پرونده در شهر دیگری ساکن است یا بقدری سرش شلوغ است که امکان حضور در زمان های لازم در دادگاه را ندارد و یا اینکه خانواده متهم شاکی را می شناسند و هر حضور وی در محل منجر به مطلع شدن متهم و فرار وی می گردد. در چنین شرایطی می بایست کاراگاه خصوصی بعنوان نماینده شاکی به دادگاه معرفی شود و همه یا بخشی از اختیارات شاکی به وی محول گردد.
  نمایندگی در پرونده قضایی دو نوع است:
  1- نماینده در پرونده : در این نوع نمایندگی ، فرد نماینده در کل پرونده و امورات آن اجازه فعالیت و اقدام خواهد داشت.
  2 - نماینده در جلب : در این حالت فقط نام فرد نماینده در حکم جلب افزوده شده و وی نیز امکان تماس با پلیس 110 و اجرای حکم جلب را خواهد داشت و همچنین درخواستهای مرتبط با جلب را نیز می تواند به دادگاه ارائه نماید.
  مراحل اداری اعطای نمایندگی به کاراگاه خصوصی:
  معرفی نماینده در پرونده قضایی بسیار آسان و سریع بوده و شاکی با یک مرحله حضور به همراه کاراگاه خصوصی در دادگاه ، ظرف چند دقیقه کار را انجام خواهد داد. ابتدا از کارت ملی نماینده کپی پشت و رو اخذ نموده و مبلغ هزار تومان تمبر روی آن ابطال می نماید و با درخواست کتبی به دفتر شعبه ارائه می نماید. حال دیگر کار شاکی تمام است و کاراگاه خصوصی در پرونده دارای سمت گردیده و می تواند شخصا پرونده را پیگیری نموده و درخواستهای لازم را ارائه و استعلام هاو دستورات قضایی مد نظر خود را که در دستگیری سریعتر متهم فراری تاثیر به سزایی دارد شخصا و بدون حضور شاکی اخذ نماید.
  البته شایان ذکر است نمایندگی تنها به افراد مورد وثوق اعطا گردد و کاراگاه خصوصی را که شناخت زیادی از وی ندارید تنها نماینده در جلب معرفی کنید.
  از آنجاییکه در طول ایام کار بر روی پرونده ها با توجه به موضوع و ماعیت هر پرونده نیاز به دستورات و استعلامات متفاوت و متعدد قضایی می باشد ، پس از اعطای نمایندگی ، کاراگاه خصوصی می تواند در طول پیگیری ها برای کشف مخفیگاه و دستگیری متهم متواری ،همه روزه بدون نیاز به حضور شاکی در دادگاه حاضر شده و نیاز به دستورات جدید را به سرعت مرتفع نماید. همچنین پس از اطلاع و اطمینان از کشف مخفیگاه متهم با توجه به اینکه نام وی در حکم جلب درج گردیده می تواند راسا و بدون حضور شاکی با پلیس 110 تماس گرفته و حکم جلب را ارائه و نسبت به اجرای حکم جلب و دستگیری متهم اقدام نماید. در نمایندگی جلب پس از دستگیری متهم شاکی حتما میبایست شخصا در دادگاه حاضر شده و درخواست بازداشت متهم را نماید زیرا در نمایندگی جلب کاراگاه خصوصی اختیار چنین کاری ندارد اما در صورتی که به کاراگاه خصوصی نمایندگی در پرونده داده شده باشد در هیچ یک از مراحل کار نیازی به حضور شخص شاکی وجود ندارد.


  برگرفته از وبگاه کاراگاه خصوصی کاراگاه خصوصی

  درباره نویسنده

  Mammad7khat

دیدگاه ها

برای درج دیدگاه، کافیست ثبت نام کنید و عضوی از شبکه اجتماعی حقوقدانان شوید!