آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت آیا با طبیعت مخالفیم؟

بنام خدا

آیا با طبیعت مخالفیم؟

یک: چند نفر از نمایندگان مردم در مجلس علاقه خودرا نسبت به نماینده اروپا ابراز کردند وبا ایشان عکس گرفتند .این یک امر طبیعی است .مگر با خوک وسگ عکس گرفته اند؟ او نماینده قاره سبز وانسانی خونگرم است از ایتالیا مانند خود ما ودر مذاکرات هم همراه با ما بوده است .بما احترام گذاشته وآمده اند به کشورمان وباز با احترام برسر خود لچک هم گذاشته اند . چرا بازتاب علاقه نمایندگان به نماینده سیاسی اروپا که خود یک دانشمند سیاسی است با دید منفی نگاه شده است ؟مگر اسلام مهر ومحبتش بر کینه ودشمنی نمی چربد؟. این انعکاس طبیعی مردمی است که در برخورد با آدمها اینگونه عمل میکنند .مگر رفتار مردم ایران را با توریستها را مشاهده نکرده ایم؟ همه جا که نمیتوان دستوری ومطابق دستوالعمل عمل کرد .به احساسات مردمی بها بدهیم.

دو: دونفر از ورزشکاران ما در کشوری دیگر با ورزشکاران اسرائیلی بازی کرده اند. من ندیدم کسی از حرکت ایشان حمایت کند ولی این اقدام امری طبیعی بود . یک ورزشکار حریف خودرا دوست دارد واورا انسان می شمارد .آیا درست است این جوانان برخلاف طبیعت انسانی ورزشکاران دیگررا تحقیر کنند؟آیا این امر موجب کینه برای آینده نمیشود؟چرا باید مردم از بیان احساس خود بترسند وزندگی ریا کارانه ومتظاهرانه داشته باشند ؟اگر دولت ما موفق شد مساله حجاب ورزشکاران زن را حل کند بیاید با سازمان های ورزشی قراری بگذارد تا اساسا ورزشکاران ما رو درروی ورزشکاران اسرائیلی قرار نگیرد . از این طریق هرگز مساله احساسی وبی حرمتی به یک ورزشکار بدلیل مساله سیاسی روی نخواهد داد.

موارد دیگری هم هست که از اطاله مطلب می گذرم به احساسات انسانی توجه کنیم .بقول روانشناسان خیلی ها هنوز دوران کودکی ونوجوانی وجوانی را طی نکرده اند وما مقصر آنیم بگذارید انسان مسیر طبیعی خودرا طی کند .مخالفت با احساسات مردم جامعه را بسوی ریا وتظاهر سوق میدهد وسالها بعد نتیجه کارمان را می بینیم.

دیدگاه ها

سلام.
ضمن احترام به نظر شما استاد عزیز، در خصوص ورزشکاران به نظر بنده موضوع این است که اصلا چرا باید ورزش و فوتبال با مسائل سیاسی خلط شوند؟ غیر از این است که ورزش از هر نوعی پیام هایی نوع دوستانه و انسانی را همیشه برای همه به همراه داشته؟ جدای از این مباحث آن دو ورزشکار صرفا به تعهد خویش در قبال باشگاهشان پایبند بوده اند.. تعهدی که به هیچ قشری در جامعه ی ما و ملت ما آسیب وارد نکرده و نمیکند..!
 
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
172
دیدگاه ها
1
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق اساسی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

بالا