حقوق کار

 1. تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

  مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  349
  تشکر شده:
  0
 2. برسي قانون ضد تروريسم انگلستان

  عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  72
  تشکر شده:
  0
 3. جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

  -مقدمه: سازمان بین المللی كار یكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  105
  تشکر شده:
  0
 4. نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

  روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  156
  تشکر شده:
  0
 5. تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

  مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  121
  تشکر شده:
  0
 6. توسعه اخير حقوق كار در فرانسه در زمينه روابط جمعي كار

  حوادث ماه مه 1968 نا رسائي هاي خيلي مهمي را ، درآنچه مربوط به روابط جمعي كار است ، در حقوق فرانسه آشكار ساخت. تقاضاي كارگران فقط به مسائل فوري ،...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  187
  تشکر شده:
  0
 7. قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

  ۱- تعريف قرارداد كار قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  72
  تشکر شده:
  0
 8. ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها

  بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  81
  تشکر شده:
  0
 9. جايگاه حمايتي كارگران پاره وقت در قانون كار

  مقدمه با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتي ، كليه ساختارهاي اجتماعي در غرب در هم نورديده شد با روند انقلاب گونه صنعتي به تدريج نياز...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  104
  تشکر شده:
  0
 10. توسعه اخير حقوق كار در فرانسه در زمينه روابط جمعي كار

  حوادث ماه مه 1968 نا رسائي هاي خيلي مهمي را ، درآنچه مربوط به روابط جمعي كار است ، در حقوق فرانسه آشكار ساخت. تقاضاي كارگران فقط به مسائل فوري ،...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  68
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...