حقوق ورزش

 1. Bahare Keykhaey

  حقوق ورزش در ارتباط با جامعه

  حقوق ورزش در ارتباط با جامعه...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  266
  تشکر شده:
  0
 2. Bahare Keykhaey

  ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی

  ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی احمد بهرامیه v چکیده...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  2.3K
  تشکر شده:
  0
 3. Bahare Keykhaey

  بررسی وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش

  بررسی وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش هیات داوران یکی از ارکان...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  909
  تشکر شده:
  0
 4. Bahare Keykhaey

  از اخلاق پهلواني تا قوانين ورزشي

  از اخلاق پهلواني تا قوانين ورزشي رسم و رسوم ورزش را...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  327
  تشکر شده:
  0
 5. Bahare Keykhaey

  ضرورت تشکیل دادسراها و دادگاههای خاص جرایم ورزشی

  ضرورت تشکیل دادسراها و دادگاههای خاص جرایم ورزشی دادسرای...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  292
  تشکر شده:
  0
 6. Bahare Keykhaey

  مسؤلیت کیفری ناشی از فعالیت‌های ورزشی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان

  مسؤلیت کیفری ناشی از فعالیت‌های ورزشی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  421
  تشکر شده:
  0
 7. Bahare Keykhaey
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  660
  تشکر شده:
  1
 8. Ameneh-Ghiami

  جرایم ورزشی در قانون مجازات اسلامی

  از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از 1304 تا 1352 قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  307
  تشکر شده:
  0
 9. Ameneh-Ghiami

  منظور از حقوق ورزش چیست؟

  فایل پیوست را دانلود کنید.
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  380
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...