حقوق هوا و فضا

 1. اصول اساسی حقوق فضا

  معاهده 1967 بدون شك گام موثري بسوي تدوين مقررات و قوانين فضائي مي باشد .
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  671
  تشکر شده:
  0
 2. حقوق هوا فضا چیست؟

  حقوق هوا فضا چیست؟ دانش حقوقی که روابط انسانها، جوامع، انسان...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.8K
  تشکر شده:
  0
 3. ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  213
  تشکر شده:
  0
 4. نگاهي كوتاه به حقوق هوائي ايران

  مجموعه قواعد و مقرراتي كه براي ايجاد نظم حفظ ايمني و رعايت اصل صرفه و اقتصاد در پرواز و فعاليت هواپيماهاي غيرنظامي وضع شده است حقوق هوائي نام...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  358
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...