حقوق عمومی

 1. جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

  جلب ثالث در دیوان عدالت اداری چکیده: بر اساس اصل نسبی بودن آرای محاکم، دعوایی که اقامه می گردد و در پی آن حکمی صادر می شود، رای صادره فقط بین...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  746
  تشکر شده:
  0
 2. نقدوبررسی قانون اساسی ایران

  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملت ایران است که بر اساس دانش وخرد جمعی خود انرا منطبق با قران کریم تنظیم وبتصویب رسانیده است.بطور قطع این...
  ارزیابی کردن:
  4/5,
  بازدید:
  1.6K
  تشکر شده:
  1
  ارزیابی ها:
  1
 3. ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.6K
  تشکر شده:
  0
 4. معرفی حقوق اداری

  حقوق اداري حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً...
  برچسب ها:
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  839
  تشکر شده:
  0
 5. قدرت مشروع در حقوق عمومی اسلامی

  هوالحق مقاله : قدرت مشروع در حقوق عمومی اسلامی سید مصطفی محقق داماد
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  409
  تشکر شده:
  0
 6. صلاحیت دیوان عدالت اداری : (براساس ماده 13 و 19 مصوب )

  در راس دادگاه ها و مراجع اداری ایران ، دیوان عدالت اداری قرار دارد . دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل می دهند...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  397
  تشکر شده:
  0
 7. قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

  چکیده درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد كه در شرايطي كه نقش هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در اعاده...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.4K
  تشکر شده:
  1
 8. قرارداد کار ، چالش ميان كارگر و كارفرما

  گاه متفاوت کارگران و کارفرمايان به قراردادها و برخوردهاي سليقه‌اي باعث شده است که با وجود صراحت قانون کار، اين موضوع همچنان به عنوان چالشي در...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  693
  تشکر شده:
  0
 9. امنيت شغلي و تنگناهاي اقتصادي

  يکي از مسائلي که همواره از سوي مجامع کارگري مطرح مي شود و در عين حال مورد توجه محافل قانونگزاري و کارفرمايي نيزهست موضوع امنيت شغلي است ....
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  267
  تشکر شده:
  0
 10. امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار

  با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  593
  تشکر شده:
  0
 11. امنيت شغلي وآرامش درمحيط کار

  اشتغال در دنياي امروز به سرعت در حال تحول است سازمان ها در حال کوچک تر شدن و رفتن به سمت دنياي مجازي هستند که البته ارتباط بينشان روز به روزبيشتر...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  304
  تشکر شده:
  0
 12. بررسی سرگذشت قانون كار در ايران

  تا پيش از آنکه مجلس شورا در کشور تاسيس شود، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه اماميه بود، منحصر مي‌شد و در نتيجه شرايط کلي عقد...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  439
  تشکر شده:
  0
 13. اختلاف کارگر و کارفرما

  با توجه به صنعتي شدن جوامع و لزوم پيشرفتهاي اقتصادي در سايه افزايش کارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي کار تعاملات بين کارفرما و کارگر در...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  383
  تشکر شده:
  0
 14. نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان

  وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان نهادي بي‌طرف به منظور حل اختلافات كارگري و كارفرمايي و نظارت بر اجراي قانون کار از سال 1325 در كشور تاسيس و شروع...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  240
  تشکر شده:
  0
 15. قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

  - تعريف قرارداد كار قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  203
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...