حقوق زندانی ها

 1. آشنايي با حقوق زنداني

  زندانياني كه به اداره زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي معرفي مي شوند دو دسته اند. گروهي از آنها يا به موجب حكم قطعي دادگاه براي تحمل مجازات...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  136
  تشکر شده:
  0
 2. ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  150
  تشکر شده:
  0
 3. وضعیت حقوق فرهنگی زندانیان در ایران

  ● مقدمه بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  355
  تشکر شده:
  0
 4. حق حیات یا امنیت جانی زندانی

  مقدمه اول: پیش از هر چیز از ایده اختصاص سمیناری به این موضوع مهم از سوی هیات مدیره محترم انجمن سپاسگزاری می کنم. این موضوع با همه اهمیتش و با...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  177
  تشکر شده:
  0
 5. بيان در زندان

  چكيده آزادي بيان، نمونه اي از آزادي هايي است كه از حقوق طبيعي انسانها نشات مي گيرد. قوانين جزايي كه حامي آزادي هاي اساسي شهروندان هستند بايد به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  111
  تشکر شده:
  0
 6. حقوق متهم از منظر قانون

  حقوق متهم از منظر قانون مقدمه از بدو تاریخ که انسان جامعه...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  537
  تشکر شده:
  0
 7. حقوق متهم در مراحل رسیدگی

  حقوق متهم در مراحل رسیدگی در تمام نظام های حقوقی دنیا...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  237
  تشکر شده:
  0
 8. حق داشتن وکیل

  حق داشتن وکیل در اسناد حقوق بشری و در قوانین داخلی اکثر...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  222
  تشکر شده:
  0
 9. روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان

  روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان قبل از آنکه به روشهاي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  231
  تشکر شده:
  0
 10. حقوق زندانیان از دیدگاه امام خمینی

  حقوق زندانیان از دیدگاه امام خمینی این سفارش اکید امام نه یک...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  297
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...