حقوق زنان

 1. چگونه زن در نصف دارایی شوهر شریک می شود؟

  تنصیف دارایی زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج، صفحاات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می کنند، در حالی که بسیاری از آنها عملا نمی دانند که...
  ارزیابی کردن:
  5/5,
  بازدید:
  1.6K
  تشکر شده:
  1
  ارزیابی ها:
  1
 2. جایگاه قوامیت مرد وحقوق انسانی زن از نظر قرآن

  یکی‌ از مباحث‌ اساسی‌ که‌ در جوامع‌ علمی‌ و فرهنگی‌ متفکران‌ و اندیشمندان‌ به‌ آن‌ توجه‌ کرده‌اند، موضوع‌ «حقوق‌ و شخصیت‌ زن» است. همواره‌ زنان‌...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  841
  تشکر شده:
  1
 3. حقوق زن در دوران بارداری و زایمان

  رییس مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم در نیمه اول اردیبهشت‌ماه از تصویب لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه در هیات دولت خبر داده...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1K
  تشکر شده:
  1
 4. حقوق زنان از شعار تا عمل

  با توجّه به شرایط ویژه ی کنونی کشور، سیزدهم مرداد ماه بسیاری از فعّالین اجتماعی با دقّت و نگرانی مراسم تحلیف و سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی ریاست...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  497
  تشکر شده:
  0
 5. نفی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن از نظر علم و دین

  بسمه تعالی : نفی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن از نظر علم و دین جهت استحضار کاربران محترم - با تشکر از منبع منتشر کننده و نویسنده آن - موفق باشید
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  568
  تشکر شده:
  0
 6. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب- جلد3

  بسمه تعالی : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب- جلد3 جهت استحضار کاربران محترم با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده - موفق باشید
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  437
  تشکر شده:
  0
 7. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب- جلد 1

  بسمه تعالی :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب- جلد 1جهت استحضار کاربران محترم با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  320
  تشکر شده:
  0
 8. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب- جلد 2

  بسمه تعالی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب- جلد 2 جهت استحضار کاربران محترم - با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  350
  تشکر شده:
  0
 9. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب-4

  بسمه تعالی :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب-4 جهت استحضار کاربران محنرم - با تشکر از نویسنده و منبع منتشر کننده
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  245
  تشکر شده:
  0
 10. زنان از حقوق خود اطلاعی ندارند

  لازم به توضیح است قوانین و قواعد حقوقی زمانی وضع و اجرا می‌شود که افراد مشمول آن، خود با تراضی و براساس توافق مسالمت‌آمیز نتوانند مسائل خود را حل...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  380
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...