حقوق دریاها

 1. Vahid-Nasiri

  حقوق درياها[1] (Law of sea)

  حقوق درياها[1] (Law of sea) حقوق درياها[1] (Law of sea) مجموعه...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  122
  تشکر شده:
  0
 2. Vahid-Nasiri

  دريا و انسان

  دريا و انسان بايد اعلام داشت نگرش سنتي و ديدگاه پيشين نسبت به درياها از سال 1982 دستخوش تغييرات شگفتي شد. ديگر يک کشور خاص خود را حاکم مطلق...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  89
  تشکر شده:
  0
 3. Vahid-Nasiri

  پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي

  مقدمه در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است. برخي دولت ها براي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  121
  تشکر شده:
  0
 4. Vahid-Nasiri

  گفتگوئي درباره حقوق دريائي ايران

  گفتگوئي درباره حقوق دريائي ايران حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  96
  تشکر شده:
  0
 5. Vahid-Nasiri

  رژیم حقوقی دریای خزر

  مقدمه کاسپين، آبسکون، قزوين، ارقانيا، بحرباب، ديلم، عجم، و... مشهورترين نام هاي درياي مازنداران درياي خزرهستند، دريايي كه ما در ايران آن را...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  204
  تشکر شده:
  0
 6. Vahid-Nasiri

  شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها

  وضعیت خاص جغرافیائی کشورمان که در حد شمالی آن دریای خزر و در سراسر حد جنوبی خلیج فارس واقع است و در هر دریای مزبور ثروتهای کلان طبیعی و منابع...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  234
  تشکر شده:
  0
 7. Ameneh-Ghiami

  تحدید حدود دریای خزر، گفتگویی از وضعیت حقوقی آن

  نویسنده : Christopher J.Pittinger ترجمه: جمشید شریفیان
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  137
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...