حقوق دریاها

 1. Faranak-Amini

  گفتگوئي درباره حقوق دريائي ايران

  حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي دارد از اينرو حقوق مورد سخن...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  91
  تشکر شده:
  0
 2. Faranak-Amini

  چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

  وجود مفهوم ميراث مشترك بشريت كه در فصل يازدهم كنوانسيون انعكاس يافت, سبب گرديد كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي با آن به مخالفت برخيزند و لذا بعضاً...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  154
  تشکر شده:
  0
 3. Faranak-Amini

  دريا و انسان

  بايد اعلام داشت نگرش سنتي و ديدگاه پيشين نسبت به درياها از سال 1982 دستخوش تغييرات شگفتي شد. ديگر يک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  79
  تشکر شده:
  0
 4. Faranak-Amini

  وثيقه و تلف مورد وثيقه در قانون دريائي ايران و مقايسه آن با مباني فقهي و حقوق مدني

  بر اساس مقررات قانون دريائي ايران فرمانده كشتي در غياب مالك و به منظور تامين احتياجات خود ، مجاز است تا بار و كرايه حمل و حتي خود كشتي را نزد...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  66
  تشکر شده:
  0
 5. Faranak-Amini

  بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها

  اين مقاله به بررسي صلاحيت ملي يا مراجع بين المللي در تعيين و تحديد حدود مناطق دريايي به منظور بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً نفت مي پردازد...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  93
  تشکر شده:
  0
 6. Faranak-Amini

  پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي

  در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است. برخي دولت ها براي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  89
  تشکر شده:
  0
 7. Vahid-Nasiri

  اهمیت منطقه ای خلیج فارس

  مقدمه منطقه خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  531
  تشکر شده:
  0
 8. Vahid-Nasiri

  خط تالوگ

  تاريخچه تحديد حدود مرزها از جمله دغدغه*هاي اصلي دولتمردان در طول تاريخ محسوب مي*شود. مرزها را مي*توان بر حسب درجۀ تطابقشان با عوارض طبيعي به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  508
  تشکر شده:
  0
 9. Vahid-Nasiri

  حقوق دریاها

  حقوق دریاها شاخه*ای از حقوق بین*الملل عمومی است که به موضوعات مربوط به دریاها می*پردازد. منبع اصلی این شاخه از حقوق کنوانسیون ملل متحد در مورد...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  169
  تشکر شده:
  0
 10. Vahid-Nasiri

  خطوط مرزی دریایی

  هر کشوری که به آبهای آزاد دسترسی دارد، لاجرم دارای مرز دریایی است. برخی از کشورهای جزیره*ای مانند ایسلند، صرفا دارای مرز دریایی می*باشند. از نظر...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  177
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...