حقوق دریاها

 1. Hamed-Azimi

  شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها

  وضعیت خاص جغرافیائی کشورمان که در حد شمالی آن دریای خزر و در سراسر حد جنوبی خلیج فارس واقع است و در هر دریای مزبور ثروتهای کلان طبیعی و منابع عظیم...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  345
  تشکر شده:
  0
 2. Hamed-Azimi

  كنفرانس بين المللي حقوق دريائي

  روز بيست وششم اسفند 38 دومين كنفرانس بين المللي حقوق د ريائي به دعوت سازمان ملل متحد ومركب ازنمايندگان مختار هشتاد وشش كشورعضو سازمان باضافه دولي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  177
  تشکر شده:
  0
 3. Hamed-Azimi

  گفتگوئي درباره حقوق دريائي ايران

  حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي دارد از اينرو حقوق مورد سخن...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  65
  تشکر شده:
  0
 4. Hamed-Azimi

  رژيم حقوقى درياى خزر

  نويسنده: دكتر فرهاد طلايى مترجم: محمدمهدى كريمى نيا چكيده اين مقاله رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  203
  تشکر شده:
  0
 5. Hamed-Azimi

  نکته ها نظام حقوقي سرمايه گذاران پيشگام درمنطقه بين المللي بستردرياها

  ازاوايل دهه شصت ميلادي برخي از كنسرسيوم ها وموسسات دولتي كشورهاي پيشرفته صنعتي به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداري ازكلوخه هاي منگنز (...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  85
  تشکر شده:
  0
 6. Hamed-Azimi

  حقوق بين الملل در برابر مساله خسارات وارده به دولتها در گستره درياها

  بسمه تعالي فرست مطالب مبحث اول : مسائل مربوط به آلودگي آبها توسط هيدرو كربورها الف – كليات ب- راه حلهاي حقوق داخلي و عدم كفايت آنها ج- مقررات...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  175
  تشکر شده:
  0
 7. Hamed-Azimi

  چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

  وجود مفهوم ميراث مشترك بشريت كه در فصل يازدهم كنوانسيون انعكاس يافت, سبب گرديد كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي با آن به مخالفت برخيزند و لذا بعضاً...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  228
  تشکر شده:
  0
 8. Hamed-Azimi

  بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها

  اين مقاله به بررسي صلاحيت ملي يا مراجع بين المللي در تعيين و تحديد حدود مناطق دريايي به منظور بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً نفت مي پردازد...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  91
  تشکر شده:
  0
 9. Hamed-Azimi

  وثيقه و تلف مورد وثيقه در قانون دريائي ايران و مقايسه آن با مباني فقهي و حقوق مدني

  بر اساس مقررات قانون دريائي ايران فرمانده كشتي در غياب مالك و به منظور تامين احتياجات خود ، مجاز است تا بار و كرايه حمل و حتي خود كشتي را نزد...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  77
  تشکر شده:
  0
 10. Hamed-Azimi

  دريا و انسان

  بايد اعلام داشت نگرش سنتي و ديدگاه پيشين نسبت به درياها از سال 1982 دستخوش تغييرات شگفتي شد. ديگر يک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  71
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...