حقوق دریاها

 1. Marzieh-Asgari

  کلیات و ماهیت رهن دریایی

  کلیات و ماهیت رهن دریایی مقدمه : موضوع حمل و نقل کالا از طریق دریا (Carriage of goods by sea)چه از جنبه بین المللی و چه از دید داخلی ،...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  944
  تشکر شده:
  0
 2. Hamed-Azimi

  اهمیت منطقه ای خلیج فارس

  مقدمه منطقه خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  522
  تشکر شده:
  0
 3. Hamed-Azimi

  خطوط مرزی دریایی

  هر کشوری که به آبهای آزاد دسترسی دارد، لاجرم دارای مرز دریایی است. برخی از کشورهای جزیره‌ای مانند ایسلند، صرفا دارای مرز دریایی می‌باشند. از نظر...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  744
  تشکر شده:
  0
 4. Hamed-Azimi

  خط تالوگ

  تاريخچه تحديد حدود مرزها از جمله دغدغه‌هاي اصلي دولتمردان در طول تاريخ محسوب مي‌شود. مرزها را مي‌توان بر حسب درجۀ تطابقشان با عوارض طبيعي به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.1K
  تشکر شده:
  0
 5. Hamed-Azimi

  دريا و انسان

  دريا و انسان بايد اعلام داشت نگرش سنتي و ديدگاه پيشين نسبت به درياها از سال 1982 دستخوش تغييرات شگفتي شد. ديگر يک کشور خاص خود را حاکم مطلق...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  256
  تشکر شده:
  0
 6. Hamed-Azimi

  حقوق درياها[1] (Law of sea)

  حقوق درياها[1] (Law of sea) مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر روابط ميان دولت.ها، اعم از دولت.هاي ساحلي و دولتهاي محصور در خشكي و يا سازمان.هاي بين...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  774
  تشکر شده:
  0
 7. Hamed-Azimi

  پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي

  مقدمه در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است. برخي دولت ها براي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  255
  تشکر شده:
  0
 8. Hamed-Azimi

  گفتگوئي درباره حقوق دريائي ايران

  گفتگوئي درباره حقوق دريائي ايران حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  176
  تشکر شده:
  0
 9. Hamed-Azimi

  رژيم حقوقى درياى خزر (2)

  چكيده اين مقاله رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد. اما لازم است...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  174
  تشکر شده:
  0
 10. Hamed-Azimi

  رژیم حقوقی دریای خزر

  مقدمه کاسپين، آبسکون، قزوين، ارقانيا، بحرباب، ديلم، عجم، و... مشهورترين نام هاي درياي مازنداران درياي خزرهستند، دريايي كه ما در ايران آن را...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  462
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...