حقوق دریاها

 1. Hamed-Azimi

  خط تالوگ

  تاريخچه تحديد حدود مرزها از جمله دغدغه‌هاي اصلي دولتمردان در طول تاريخ محسوب مي‌شود. مرزها را مي‌توان بر حسب درجۀ تطابقشان با عوارض طبيعي به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.1K
  تشکر شده:
  0
 2. Marzieh-Asgari

  کلیات و ماهیت رهن دریایی

  کلیات و ماهیت رهن دریایی مقدمه : موضوع حمل و نقل کالا از طریق دریا (Carriage of goods by sea)چه از جنبه بین المللی و چه از دید داخلی ،...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  944
  تشکر شده:
  0
 3. Hamed-Azimi

  حقوق درياها[1] (Law of sea)

  حقوق درياها[1] (Law of sea) مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر روابط ميان دولت.ها، اعم از دولت.هاي ساحلي و دولتهاي محصور در خشكي و يا سازمان.هاي بين...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  774
  تشکر شده:
  0
 4. Hamed-Azimi

  خطوط مرزی دریایی

  هر کشوری که به آبهای آزاد دسترسی دارد، لاجرم دارای مرز دریایی است. برخی از کشورهای جزیره‌ای مانند ایسلند، صرفا دارای مرز دریایی می‌باشند. از نظر...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  744
  تشکر شده:
  0
 5. Vahid-Nasiri

  اهمیت منطقه ای خلیج فارس

  مقدمه منطقه خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  531
  تشکر شده:
  0
 6. Hamed-Azimi

  اهمیت منطقه ای خلیج فارس

  مقدمه منطقه خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  522
  تشکر شده:
  0
 7. Vahid-Nasiri

  خط تالوگ

  تاريخچه تحديد حدود مرزها از جمله دغدغه*هاي اصلي دولتمردان در طول تاريخ محسوب مي*شود. مرزها را مي*توان بر حسب درجۀ تطابقشان با عوارض طبيعي به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  508
  تشکر شده:
  0
 8. Hamed-Azimi

  رژیم حقوقی دریای خزر

  مقدمه کاسپين، آبسکون، قزوين، ارقانيا، بحرباب، ديلم، عجم، و... مشهورترين نام هاي درياي مازنداران درياي خزرهستند، دريايي كه ما در ايران آن را...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  462
  تشکر شده:
  0
 9. Vahid-Nasiri

  شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها

  شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها دکتر عباس تدینی و دکتر علی اصغر حاتمی وضعیت خاص جغرافیائی کشورمان که در حد شمالی آن دریای خزر و در سراسر حد...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  458
  تشکر شده:
  0
 10. Vahid-Nasiri

  مرز در دریاچه های بین المللی

  مرز در دریاچه های بین المللی هاریتینی دیپلا مترجم : دکتر ابراهیم بیگ زاده مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارندة توسعه آن میباشد....
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  406
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...