حقوق جزای اختصاصی تطبیقی

 1. Behrooz-Javanmard

  حقوق جزای تطبیقی نیمسال اول 1397 واحد الکترونیک

  این تقریرات در نیمسال اول 1397 در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد تدریس شده است.
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  42
  تشکر شده:
  0
 2. Behrooz-Javanmard

  تقریرات حقوق جزای تطبیقی نیمسال اول1396

  این تقریرات در واحد تهران شمال دوره کارشناسی ارشد تدریس شده است
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  196
  تشکر شده:
  2
بارگذاری...