حقوق بین الملل خصوصی

 1. حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل

  حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل در دوران کهن، دولت ها سعی در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولی مهم ترین روشی که آن ها برای حل اختلافاتشان به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  604
  تشکر شده:
  0
 2. تحقیق

  تحقیق این شیوه در کنفرانس اول صلح لاهه در سال 1899 به پیشنهاد دولت روسیه مورد توجه دولت شرکت کننده قرار گرفت و در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  448
  تشکر شده:
  0
 3. شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران

  شر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  830
  تشکر شده:
  0
 4. این کودکان بی تابعیت اند؟

  از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  524
  تشکر شده:
  0
 5. بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده

  فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی، اگر به گونه ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  550
  تشکر شده:
  0
 6. اهلیت در حقوق مدنی و بین الملل

  هلیت را به انگلیسیcapacity و به فرانسه هم capacite گویند. در لغت به معنی سزاوار بودن، لیاقت، قابلیت، استحقاق و صلاحیت آمده است. در علم حقوق عبارت...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1K
  تشکر شده:
  0
 7. صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

  د ادگاههاي داخلي يك كشور با تكيه بر چه مباني خود را صالح به رسيدگي جرائم مي دانند حقوقدانان اصولي را كه صلاحيت كيفري بر مبناي آنها اعمال مي شود به...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  295
  تشکر شده:
  0
 8. نگاهی دیگر به قانون حاكم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران

  به نظر دو نفر از بزرگان حقوق بین‎الملل خصوصی فرانسه، تأثیر عمیق اندیشه‎های ساوینی “Savigny” در حقوق بین‎الملل خصوصی كشورهای اروپایی باقی مانده...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  523
  تشکر شده:
  0
 9. تقلب نسبت به قانون

  تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بينالملل خصوصي و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانين محسوب ميگردد. ميتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  484
  تشکر شده:
  0
 10. احوال شخصیه در فقه و حقوق

  (احوال) در لغت به دو معنا به كار می رود: یكی به معنای سالها و دیگری حالها كه امروز در معنای دوم رایج است و معنای اول متروك. (شخصیت) نیز مصدر جعلی...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  498
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...