حقوق بانکی

 1. نمونه قرارداد فروش اقساطی در قبال تعهد شخص ثالث

  نمونه قرارداد فروش اقساطی در قبال تعهد شخص ثالث در فایل پی دی اف pdf
  ارزیابی ارسال کننده:
  5/5,
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  3.7K
  تشکر شده:
  1
 2. راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص

  بسمه تعالي بر اساس بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه...
  ارزیابی کردن:
  5/5,
  بازدید:
  416
  تشکر شده:
  0
 3. وضع عوارض براي بانك‌ها توسط شوراهاي اسلامي، مغاير قانون است

  وضع عوارض براي بانك‌ها توسط شوراهاي اسلامي، مغاير قانون است هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مبني بر وضع عوارض و...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  339
  تشکر شده:
  0
 4. درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي

  فصل اول درآمدهاي عمومي درآمدهاي عمومي نقطه ي مقابل هزينه هاي عمومي است چرا که زمانيکه هزينه هاي عمومي پيش بيني گرديد انتظار طبيعي و منطقي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  3K
  تشکر شده:
  0
 5. نقدي بر (قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي)

  قانون ماليات تعاون براي بازسازي كه در تاريخ 9/12/1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، برخي از دارائي هاي فردي رامشمول مالياتي استثنائي كرده...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  284
  تشکر شده:
  0
 6. سرگذشت ديوان محاسبات كشور و نحوه نظارت مالي بر دستگاههاي دولتي

  مقدمه حساب و حسابداري از زندگي بشر جدا نبوده بلكه شمارش، عامل مهمي براي تكاپوي ذهن انسان به حساب آمده و نيازهاي عملي انسان را از بدو پيدايش تا...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  516
  تشکر شده:
  0
 7. نكاتي چند درباره مقررات پولي و ارزي از ديد گاه حقوق بين المللي خصوصي

  1- مقررات پولي و ارزي از جنبه هاي مختلف قابل مطالعه است . به ويژه مساله از نظر اصول بانكي و اقتصادي قابل تحقيق و بررسي است . ولي آنچه در اين...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  321
  تشکر شده:
  0
 8. اصول حاكم بر حقوق مالياتي

  ذهن بشري به دنبال كشف و استخراج اصول و قواعد حاكم بر يك علم و يك مجموعه منظم است چرا كه اگر ما بخواهيم بر مجموعه منظم يم علم اشراف و احاطه علمي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  608
  تشکر شده:
  0
 9. حقوق مالي

  چكيده: ماليه عمومي كه تا نخستين جنگ جهاني تنها امكان پوشش هزينه هاي عمومي و توزيع برابر اين هزينهها را ميان اعضاي جامعه مي داد همگام با وظيفه...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  176
  تشکر شده:
  0
 10. تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي

  بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني درآمد و برآورد هزينه به منظور انجام عملياتي است كه نيل به سياستها و...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  394
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...