حقوق اداری

 1. مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري

  خدا را شكر كه با تلاشهاي فراوان معاون محترم قضايي جناب دكتر مهرپور كار انتشار يك نشريه حقوقي در قوه قضائيه مجدداً از سر گرفته شد . ضرورت نشر چنين...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  164
  تشکر شده:
  0
 2. حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز(قسمت دوم)

  انتصاب ـ عزل ـ انتقال « ـ اختيار اعمال تنبيه انتظامي در عدم تراکم، بايد گفته شود که قدرت سلسله مراتب اداري نيز وجود دارد و اين قدرت را زير...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  276
  تشکر شده:
  0
 3. حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز(قسمت اول)

  حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز الف) مقدمه: يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  192
  تشکر شده:
  0
 4. مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري

  خدا را شكر كه با تلاشهاي فراوان معاون محترم قضايي جناب دكتر مهرپور كار انتشار يك نشريه حقوقي در قوه قضائيه مجدداً از سر گرفته شد . ضرورت نشر چنين...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  115
  تشکر شده:
  0
 5. نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر

  وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  112
  تشکر شده:
  0
 6. مراجع اداري يا اختصاصي در ايران

  موقع و مقام دادگاههاي اداري در گذشته ، حاكميت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور مي شد و در نتيجه ، هيئت حاكمه از تعقيب و تفتيش و باز خواست ، مصون مي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  195
  تشکر شده:
  0
 7. نکته ها اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ضرورت هاي پيش رو

  ثبات وپايداري قانون وطولاني بودن دوره اعتباروروايي قوانين،يک ويژگي مهم ويک مزيت محسوب مي گردد.ب ااين وجوداصلاح وتغييرقوانين ودرمواردي...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  100
  تشکر شده:
  0
 8. ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري بازوهاي نيرومند قوه قضائيه

  مقدمه قوه قضائيه يكي از سه قوه حاكم در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و قوه اي است مستقل براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و بر قراري قسط و عدل...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  123
  تشکر شده:
  0
 9. مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري

  نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است. و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است :...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  92
  تشکر شده:
  0
 10. ديوان عدالت اداري وفلسفه تاسيس آن

  تاريخ روايتي تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروايان ستمگر واسارتها ورنجها و پريشاني هاي ملل محروم جهان طي قرون متمادي است. مطالعه در احوال ژنده...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  116
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...