حقوق اداری

 1. نظارت بر اجرای صحیح قانون؛ وظیفه دیوان عدالت اداری

  نظارت بر اجرای صحیح قانون؛ وظیفه دیوان عدالت اداری بررسی آیین دادرسی اداری در گفت*وگوی "حمایت" با دکتر منوچهر طباطبایی*موتمنی نظارت...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  399
  تشکر شده:
  0
 2. ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری

  ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری گفت وگوی «اعتماد» با آقای دكتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری نویسنده: آرش دولتشاهی...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  362
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...