حقوق اداری

 1. ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری

  ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری گفت وگوی «اعتماد» با آقای دكتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری نویسنده: آرش دولتشاهی...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  362
  تشکر شده:
  0
 2. نظارت بر اجرای صحیح قانون؛ وظیفه دیوان عدالت اداری

  نظارت بر اجرای صحیح قانون؛ وظیفه دیوان عدالت اداری بررسی آیین دادرسی اداری در گفت*وگوی "حمایت" با دکتر منوچهر طباطبایی*موتمنی نظارت...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  399
  تشکر شده:
  0
 3. صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی

  صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی محمدرضا دلاوری، قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  466
  تشکر شده:
  0
 4. راه*کارهای پیشگیری از جرایم کارکنان دولت

  راه*کارهای پیشگیری از جرایم کارکنان دولت راه*کارهای پیشگیری از جرایم کارکنان دولت در گفت*وگوی «حمایت» با دکتر نجفی*توانا نظام اداری...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  148
  تشکر شده:
  0
 5. بررسی نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری

  بررسی نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری بررسی نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری در گفت و گوی «حمایت»...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  959
  تشکر شده:
  0
 6. مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری

  مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری، در گفت*وگو با دكتر رضایی*زاده؛ [*=center]مبنای...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  657
  تشکر شده:
  0
 7. بررسی نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری

  بررسی نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری بررسی نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی؛ انفصال از...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  120
  تشکر شده:
  0
 8. اصول حاكم بر قراردادهای دولتی

  اصول حاكم بر قراردادهای دولتی در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  684
  تشکر شده:
  0
 9. بررسی نظری مسأله فساد اداری ( قسمت دوم )

  بررسی نظری مسأله فساد اداری ( قسمت دوم ) زیان های فساد اداری: آثار و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  338
  تشکر شده:
  0
 10. بررسی نظری مسأله فساد اداری ( قسمت اول )

  بررسی نظری مسأله فساد اداری ( قسمت اول ) نویسندگان:بلالی، اسماعیل - فرامرزی، داود مقدمه: فساد اداری که از مصادیق بارز آن...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  542
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...