اجرای احکام مدنی

 1. چطور حقمان را بگیریم

  فرض كنیم محكوم علیه در فرصتی كه برای اجرای حكم مقرر است، مفاد حكم را اجرا نكند یا با محكوم له برای نحوه اجرای حكم به توافق نرسدو... در این صورت،...
  ارزیابی ارسال کننده:
  5/5,
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.6K
  تشکر شده:
  0
 2. تامین خواسته چيست

  الف برات به موجب ماده 292 ق. تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه...
  برچسب ها:
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.3K
  تشکر شده:
  0
 3. اعاده دادرسی / تکلیف حکم اجرا شده

  فردی در مزایده شرکت ومغازه ای از طریق اجرای احکام مدنی به وی واگذار میگردد (عقد صلح ). پس از گذشت یک سال از حکمی که به موجب ان نهایتا مزایده...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.4K
  تشکر شده:
  0
 4. نحوه ی اجرای احکام مدنی

  اشاره: بعد از پايان جريان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان، با اين مسئله مواجه مي شويم كه چگونه بايد اين حكم را به نفع او اجرا كرد. فرض كنيم...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  4.4K
  تشکر شده:
  0
 5. نقدي بر ماده 46 قانون اجراي احکام مدني

  در مـاده 46 قـانـون اجـراي احـکـام مـدنـي آمده است:<اگر محکوم**به عين معين بوده و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در...
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.8K
  تشکر شده:
  0
 6. جزوه اجرای احکام مدنی

  جزوه اجرای احکام مدنی نویسنده: دانا معبدی منبع: وبسایت حقوقی راه مقصود
  ارزیابی کردن:
  0/5,
  بازدید:
  1.9K
  تشکر شده:
  0
بارگذاری...